Boj o charakter manželstva a rodiny je kľúčovým bojom dnešných čias

20. júl 2023

Píše Richard Vašečka

Už trikrát som ako zvolený poslanec sľuboval na Ústavu Slovenskej republiky, že budem verný Slovensku a že budem pracovať v prospech jej občanov. Znenie Ústavy sa sľub od sľubu v niečom menilo. Mňa najviac potešil „skok“, ktorý sa odohral medzi mojim prvým poslaneckým sľubom v roku 2012 a druhým v roku 2016. V Ústave medzitým pribudli tieto slová: „Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru“ (článok 41, § 1).

4. júna 2014 som bol v parlamente jedným zo 102 hlasujúcich za túto novelu Ústavy, ktorá zadefinovala manželstvo ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Je to jedno z hlasovaní, na ktoré som najviac hrdý. Zvláštna doba, že potrebujeme zadefinovať to, čo je prirodzené a zjavné od vekov: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1,27). Ako muž, kresťan i politik nemám o tom najmenšie pochybnosti. Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Za jedenásť rokov môjho pôsobenia v Národnej rade sa však postupne musíme čoraz častejšie zaoberať práve takýmito vecami. Ako hovorí jeden môj známy: „Najťažšie sa dokazujú samozrejmé veci!“

Neteší nás to, ale musíme sa, bohužiaľ, zaoberať aj takými samozrejmými vecami ako napríklad, že manželstvo je zväzok muža a ženy a rodinu tvoria otec, matka a deti. Spomínaná definícia manželstva v Ústave bola prijatá v roku 2014. Roky však zostala len v deklaratívnej rovine. Veta: „Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru“ bola len peknou teóriou. V 8. volebnom období (2020-2023) sme sa stali súčasťou vlády a napriek extrémne ťažkej dobe – pandémia či vojna na Ukrajine – sme vykonali na podporu manželstva a rodiny kroky, ktoré boli dosiaľ na Slovensku nevídané. Pretože my tomu naozaj veríme a sme o tom hlboko presvedčení.

Viem to veľmi dobre posúdiť aj na vlastnej koži, pretože minulý rok sme s manželkou slávili striebornú svadbu, 25 rokov manželstva. Máme štyri deti a náš najstarší syn sa pred mesiacom oženil. Má neporovnateľne lepšie podmienky pre založenie si rodiny, než aké sme mali my v roku 1997. V roku 2023 je Slovenská republika nespochybniteľne jeden z najviac prorodinne orientovaných štátov v Európe. Nielen slovami, ale aj veľmi konkrétnymi skutkami podporuje manželstvo a rodinu.

V tomto volebnom období sme schválili:

 • 200 € mesačne tehotenský príspevok od 4. mesiaca tehotenstva.
 • 60€ mesačne prídavok na dieťa.
 • Až 140€ mesačne daňový bonus na dieťa.
 • 800€ zvýšený príspevok pri narodení 4. dieťaťa.
 • Navýšenie dôchodku rodičov na základe daňového priznania detí.
 • Zrovnoprávnenie financovania cirkevných škôl so štátnymi.
 • Dofinancovanie organizácii pracujúcich s mládežou každoročne o zhruba 2 milióny eur.
 • Vznik Úradu pre ochranu náboženskej slobody.
 • Zvolenie kresťanského kandidáta za detského ombudsmana.
 • Zabránenie pokusom o schválenie registrovaných partnerstiev.

Kto sa nemôže alebo nechce oženiť či vydať, má ako jednotlivec všetky individuálne práva. Avšak právo na špeciálnu ochranu a podporu svojho vzťahu má jedine manželstvo muža a ženy. Lebo tak je to správne a osožné pre celú spoločnosť. Nikomu nebránime vybrať si vlastný spôsob života, pokiaľ ním neporušuje zákony a nebráni v slobode iným. Zároveň nie sme nijako povinní jeho svojvoľný spôsob života schvaľovať či podporovať. Viacerí konzervatívni či tzv. kresťanskí politici v rôznej miere tolerujú či dokonca podporujú registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia alebo aj ich „manželstvá“ či adopcie detí. My medzi nich nepatríme. Nielen preto, že je to v rozpore s kresťanskou vierou a s učením Cirkvi, ale aj preto, že to pokladáme za škodlivé pre spoločnosť ako celok. Každý politik má samozrejme právo podporovať, čo uzná za vhodné. Mal by potom však čestne povedať, že jeho viera nie je kresťanskou vierou a že jeho postoje sú v rozpore s Cirkvou.

Na druhej strane treba rovnako povedať, že žiaden politik nemá nárok na podporu kresťanských voličov len preto, že si pripne krížik na klopu saka, že chodí do kostola, že sa vyhlasuje za veriaceho, že je v strane, ktorá nesie prívlastok kresťanská. V politike viac ako kdekoľvek inde platí: „Po ovocí ich poznáte.“ Jednak po ovocí ich osobného a rodinného života, jednak po výsledkoch ich politickej práce.

Boj o charakter manželstva a rodiny je kľúčovým bojom dnešných čias. Nesmierne si vážime Božiu milosť i dôveru voličov, vďaka ktorým môžeme v parlamente zápasiť za tieto najvyššie prirodzené hodnoty. Kresťanská únia pevne stojí na hodnotách. Máme dlhoročné skúsenosti. Dosiahli sme krásne výsledky. Môžete sa na nás spoľahnúť.

Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov