Brusel trápi slobodné cestovanie dúhových rodín

09. nov 2023

Europoslanci z Výboru pre právne veci pokračujú v úsilí zasahovať do suverenity členských štátov EÚ a pod rúškom zachovania práv rodín pri pohybe v rámci Únie výrazne preferujú práva tzv. dúhových rodín. Dohodli sa na stanovisku k nariadeniu (7.11.), ktoré má zabezpečiť uznávanie rodičovských práv po celej EÚ, no návrh musí schváliť europarlament a rovnako aj všetky členské štáty.

„V praxi ide o zavedenie európskeho certifikátu rodičovstva, pričom samotný návrh nerešpektuje legislatívu v oblasti rodiny v jednotlivých štátoch EÚ. Rodičovstvo párov rovnakého pohlavia nie je uznávané vo všetkých členských štátoch vrátane Slovenska. Tento status naďalej trvá, a to aj napriek manipulatívnym snahám slovenského výboru pre európske záležitosti prijať v marci tohto roka uznesenie, v ktorom by sme súhlasili s návrhom zachovať práva primárne LGBTI+ rodín pri pohybe v rámci EÚ,“ vysvetlila Anna Záborská, predsedníčka Kresťanskej únie.

Slovensko nie je v postoji k tejto téme ani zďaleka osamotené, ako sa to snažia prezentovať zástupcovia z liberálneho politického spektra. Zásadne proti je napríklad Taliansko i Maďarsko. Nariadenie, ktoré europarlamentný výbor schválil síce objasňuje, že rodičovstvo sa bude naďalej určovať na vnútroštátnej úrovni, no v realite smeruje k posilneniu európskej snahy presadiť uznanie dúhových rodín alebo náhradného materstva.

„Je dôležité, aby Európa bezvýhradne rešpektovala tie pravidlá, ktoré si sama nastavila. Rodinné právo patrí do právomoci členských štátov. Rodina je u nás jasne definovaná v ústave a nevidíme dôvod na to, aby sme jej definíciu, úlohu a význam ohýbali pod tlakom účelových rozhodnutí Bruselu,“ dodala A. Záborská.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov