Snímka obrazovky 2020-01-28 o 19.25.59

JE ČAS KONAŤ! VÝZVA KRESŤANSKEJ ÚNIE K ISTANBULSKÉMU DOHOVORU

Sledujte video Anny Záborskej a Branislava Škripeka:

Istanbulský dohovor naďalej traumatizuje Slovensko. 10-tisíce ľudí dali jasne najavo, že nechcú pokračovanie v prijímaní Istanbulského dohovoru.

NR SR vypočula tento hlas Slovákov a prijala opakované uznesenie, aby sa nepokračovalo v prijímaní Istanbluského dohovoru.

V súčasnej dobe sme svedkami, že sa znova hľadajú výhovorky a dôvody, prečo nevypočuť hlas Slovenska a uznesenie NR SR.

Vyzývame Andreja Danka, aby v prípade, že pani prezidentka tento krok neurobí, aby on sám v zmysle Čl.18 Viedenského dohovoru oznámil Rade Európy, že Slovensko Istanbulský dohovor neprijme.

Kresťanská únia vyhlasuje, že pri započatí spolupráce so stranou OĽaNO sme sa dohodli, že nevstúpime do žiadnej vlády, ktorá by chcela pokračovať v prijímaní Istanbulského dohovoru.

Snímka obrazovky 2020-01-28 o 20.16.04

TB z TA3: Dve stratégie Kresťanskej únie pre presadenie obrany života

1. snaha o znemožnenie umelých potratov bez dôvodu a
2. zlepšenie postavenia detí, matiek, rodín.

Kresťanská únia je zásadovo za život.

V novom parlamente urobíme všetko pre to, aby sme našli 76 poslancov, ktorí sa zasadia za život. Budeme trpezlivo rokovať a hľadať podporu pre akýkoľvek návrh správnym smerom. Viac o našej stratégii sa dozviete v zázname tlačovej konferencie, na ktorej vystúpila Anna Zaborska, Richard Vašečka a Peter Maretta.

Sledujte celú TB predstaviteľov Kresťanskej únie aj k téme interrupcií:

https://www.ta3.com/clanok/1174202/tb-predstavitelov-krestanskej-unie-aj-k-teme-interrupcii.html?fbclid=IwAR1RMzG5iDbfWy-bOs89FM0p-nKCjebYHUkjyTa9nsIbCr7qqLM6k2B_lXc

TK_2020-01-20

Majú iniciatívy na obranu nenarodených miesto v budúcom parlamente? Jednoznačne áno!

Kresťanská únia včera ústami svojej predsedníčky Anny Záborskej, poslanca NRSR Richarda Vašečku a Petra Marettu predstavila svoj postoj voči obrane života od počatia po prirodzenú smrť.
Vyhlásenie Kresťanskej únie ponúkame v plnom znení:

Kresťanská únia presadzuje posun v obrane života, o ktorej slovenská spoločnosť diskutuje už 30 rokov. V budúcom parlamente budeme rokovať so všetkými relevantnými stranami s cieľom nájsť väčšinu pre odstránenie diskriminácie nenarodených detí prostredníctvom hľadania podpory pre zákon upravujúci nemožnosť podstúpiť na Slovensku umelý potrat. Zároveň budeme presadzovať aj ďalšie čiastkové opatrenia, ktoré zlepšia postavenie matiek, detí a rodín.


Obrana života

„Medzi najdôležitejšie témy, ktoré sme ako kresťania povolaní v politike obhajovať, patrí obrana života od počatia po prirodzenú smrť, obrana a podpora rodiny založenej manželstvom muža a ženy, obrana práv rodičov na výchovu detí v súlade s vlastným presvedčením a obrana slobody svedomia. S týmito témami sa neobchoduje!“ hovorí predsedníčka Kresťanskej únie Anna Záborská.

Štát má chrániť ľudí bez diskriminácie
Kresťanská únia presadzuje obranu života každého človeka. Naša ústava hovorí, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Tento princíp naplno vyznávame a presadzujeme. Ľudská dôstojnosť a ľudské práva musia byť priznané každému človeku – aj nenarodeným deťom! Chceme také zákony, ktoré budú chrániť život všetkých ľudí bez rozdielu, preto nespravodlivé zákony, ktoré dovoľujú zabíjať nenarodené deti, musia byť zrušené.
„Plne sa hlásime k odkazu Národného pochodu za život. Hlas desaťtisícov ľudí, ktorí žiadali rešpektovanie práv nenarodených detí, zostáva stále nevypočutý. Pripájame sa k tomuto hlasu a zaväzujeme sa, že ho budeme presadzovať v domácej i zahraničnej politike.“ zdôrazňuje Richard Vašečka, člen predsedníctva Kresťanskej únie.
Úlohou štátu je chrániť životy ľudí. Je to úloha polície, armády, nemocníc; štát reguluje množstvo oblastí života, aby chránil život človeka. Robí to aj tým, že zakazuje druhým, aby siahli na náš život.
No štát nesmie spod tejto obrany nikoho vylúčiť, a práve to sa deje. „Cieľom politiky Kresťanskej únie je to, aby základné právo na život, ktoré nám ľuďom patrí, bolo priznané úplne každému človeku. Ľudské práva patria všetkým ľuďom!“ prizvukovala Anna Záborská.

Výzvy pre Slovensko
Najväčšou výzvou pre Slovensko je pretrvávajúca diskriminácia nenarodených detí. Správame sa k nim ako k tovaru, ktorý sa nám niekedy hodí a inokedy nie. Keď nám prekáža, zbavíme sa ho. Táto nespravodlivosť musí skončiť.
Vidíme tri hlavné oblasti, ktorým sa treba venovať:
Umelý potrat, alebo „nájomná vražda“, ako tento zločin pomenoval pápež František, nikdy nemôže byť riešením problému. Naopak, vždy treba hľadať také riešenia, ktoré budú dobré pre tehotnú matku aj pre nenarodené dieťa.
Umelé oplodnenie je proces, ktorý zahŕňa predimplatnačnú diagnostiku, ničenie nadbytočných detí, redukciu tehotenstiev, kryoprezerváciu a iné postupy, ktoré by sme nedovolili, aby robili nám. Čo je ešte horšie, štát tieto procedúry hradí z verejného poistenia. Namiesto umelého oplodnenia je potrebné podporovať skutočnú liečbu neplodnosti.
Prípravky s abortívnym účinkom (postkoitálne prípravky známe aj ako „tabletka po“) sú voľne dostupné bez lekárskeho predpisu. To nie je v záujme nenarodených detí, ani mladých dievčat, ktoré tieto prípravky užívajú.
Okrem toho je potrebné venovať pozornosť aj potrebám starých, chorých a núdznych ktorých život je síce chránený zákonom, no starostlivosť o nich je neraz nedostatočná.
Potrebné je tiež bojovať proti znevažovaniu ľudí pre ich rasu, farbu pleti, etnicitu, či presvedčenie, pretože títo strašiaci z minulosti, zdá sa, úplne neodišli.

Praktické riešenia

Zrušenie bezdôvodných potratov
„V obrane života nenarodených detí presadzujeme veľký krok vpred – zrušenie bezdôvodných potratov, teda stavu, keď na potrat nie je potrebné preukázať žiadny dôvod.“ podčiarkol Richard Vašečka.
Súčasný zákon umožňuje potraty aj z takých dôvodov, ktoré sú riešiteľné, alebo malicherné. Fakt, že pri potrate netreba preukázať žiaden dôvod, vyhovuje aj násilníkom nútiacim matku k potratu, ktorých konanie sa ľahko skryje. Aby mal zákon zásadnejší vplyv na zníženie potratov, je potrebné zaviesť všeobecnú obranu života nenarodených detí s prípadnými výnimkami, ktoré bude potrebné preukázať. Vďaka tejto zmene môžeme dosiahnuť obranu 80% detí, ktoré by podľa súčasného zákona boli legálne zabité.

Ďalšie riešenia
Okrem toho presadzujeme viaceré ďalšie zmeny, medzi ktoré patria najmä:
• predchádzanie umelému potratu z donútenia
• zlepšenie poučenia pred umelým potratom
• predĺženie doby na premyslenie od poučenia na 96 hodín
• zrušenie financovania umelého oplodnenia z verejných zdrojov a podpora skutočnej liečby neplodnosti
• zmena terminológie – nazývať umelý potrat pravým menom
• zákaz kupovania detí cez surogátne materstvo
• zavedenie výdaja postkoitálnych prípravkov len na lekársky predpis
• zaviesť právo otca na informáciu o existencii dieťaťa, ktoré má byť potratené (formou vyhlásenia matky)
• zaviesť pravidlo, že zdravotný dôvod pre potrat musí byť preukázaný
• zúžiť dôvody pre potrat zo zdravotných dôvodov (napr. tehotenstvo po 40. roku veku)
• zavedenie práva na druhý názor špecialistu v prípade potratu zo zdravotných dôvodov
• umožniť, aby boli tehotné matky kryté zákonom o sociálnych službách
• rozdelenie príspevku pri narodení dieťaťa tak, aby matka mohla časť prijať už počas tehotenstva
• zlepšenie pomoci štátu pri narodení zdravotne ťažko postihnutého dieťaťa
• zavedenie možnosti utajeného tehotenstva
• zákaz reklamy na potrat
• zrušenie potratovej turistiky
• formou dotácií a verejných kampaní podporovať obranu rodiny a života.

2019-12-02

Kresťanská únia ide do volieb. S OĽaNO

Kresťanská únia ide do volieb na spoločnej kandidátke OĽaNO-Nova-Kresťanská únia-Zmena Zdola. Predsedníčka KU – Anna Záborská spolu s predsedom hnutia OĽaNO – Igorom Matovičom ohlásili spoločný postup pri tvorbe kandidátky pre parlamentné voľby 2020 https://www.facebook.com/www.zaborska.sk/posts/2726594920698090?__tn__=-R.

KÚ nominovala na spoločnú kandidátku 19 kandidátov – 19 osobností, ktorí svojou prácou a životom aj doteraz menili Slovensko k lepšiemu. Mená všetkých kandidátov a tiež ich postupné predstavovanie môžete sledovať na našej webstránke https://krestanskaunia.sk/ a tiež našom FB profile.

Počas leta a jesene 2019 Kresťanská únia viedla rokovania s viacerými stranami, medzi nimi v prvom rade s KDH v snahe ponúknuť svojim voličom zodpovednú alternatívu vzhľadom na vývoj na politickej scéne. Pre KU je dôležité zachovanie si svojej identity ako strany a získanie čo najväčšieho počtu miest v snahe ponúknuť ich kresťanským osobnostiam a aktivistom ako možnosť reprezentovať hodnoty a program KU v najbližších voľbách. O tom, ako sa KU dopracovala k tomuto rozhodnutiu nájdete viac tu https://www.facebook.com/KrestanskaUniaOfficial/posts/703152516860588?__tn__=H-R a Anna Záborská tento krok vysvetlila tu https://blog.postoj.sk/48288/krestanska-unia-pokracuje.

leto1

Leto v regiónoch

Leto sme naplno využili na stretnutie s voličmi a tvorbu volebného programu do volieb. Členovia predsedníctva – Anna Záborská, Branislav Škripek a Richard Vašečka sa zúčastňovali mnohých kresťanských festivalov a stretnutí počas leta. Cieľ je jasný – Kresťanská únia chce byť stranou kontaktu s ľuďmi. Potrebujeme Vás pri formulovaní politiky, podntov a nápadov prenašu prácu.
Napr. Branislav Škripek sa zúčastnil festivalu Campfest, na ktorom počas dvoch dní diskutoval s účastníkmi festivalu o dôležitosti angažovania sa kresťanov vo verejnom priestore.
Radi prídeme diskutovať aj k Vám! Pozvite nás do Vášho regiónu!

2019-08-28

Kresťanská únia pracuje pre život

V auguste predložil poslanec KÚ Richard Vašečka predložil v NR SR návrh zákona na ochranu života (https://www.facebook.com/RichardVasecka/posts/2007342572699749).
Ochrana života od počatia po prirodzenú smrť je našou primárnou hodnotou, ktorú budeme vždy presadzovať, podporovať a hlasovať za ňu.
Kresťanská únia zásadne odmieta umelé potraty.
Richard Vašečka navrhuje obmedziť umelé potraty iba na prípady, ktoré zákon presne špecifikuje. Hlavne ohrozenie života matky.
Uvedomujeme si, že spoločnosť je v tejto otázke rozdelená. Obrana najmenších z nás je ale našou hlavnou prioritou.

Takto sa volá celý návrh zákona:
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1580) – prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.

f_Dakujeme_KU

VĎAKA ZA VAŠU PODPORU

Ďakujeme za Vašu podporu vo voľbách do Európskeho parlamentu. 37 974 hlasov je pre nás veľkým povzbudením. Vážime si každý jeden hlas! Hoci celkový počet hlasov nestačil na získanie mandátu v Európskom parlamente, zaväzuje nás to k práci na budovaní vízie a štruktúr našej strany. Sme nový projekt a potrebujeme ísť ďalej. V budúcnosti sa chceme zamerať na posilnenie našej identity, čerpanie inšpirácie, skúseností. Taktiež sa plánujeme pripravovať na ďalší cieľ – parlamentné voľby 2020. Veríme, že s Vašou pomocou budeme môcť posilniť rady kresťanských politikov. Zostaňme v kontakte a spolupracujme na rozvoji našej krajiny.

Snímka obrazovky 2019-05-17 o 20.48.17

Koho bude voliť Rybníček, Palko, Vašečka či Slavkovský?

Richard Rybníček, primátor Trenčína:
Všade teraz počúvame rôzne výzvy od rôznych ústavných činiteľov a ľudí, aby sa do politiky zapájali mladí ľudia, ktorí v podstate nemajú síce veľa skúseností. Ale zato sú entuziastickí a sú čistí a chcú robiť.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov