Obrázok 2.4.19 o 11.17

Martin Smrčo: Sme zamorení plastami

Nová politika Európskej únie v boji proti plastovému odpadu
Európsky parlament schválil smernicu o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Touto smernicou zakázal predaj jednorazových plastových výrobkov (ako napríklad taniere, príbory, slamky, paličky na balón..) a vatových tyčiniek.

Obrázok 2.4.19 o 11.16

Alena Harvanová: Prečo som sa rozhodla kandidovať za Kresťanskú úniu?

Vo svojom živote sa riadim pravidlom: Nemožné je len to, čomu my sami dovolíme, aby takým bolo. V práci, ale aj v súkromí sa snažím prispievať k zmene svojho okolia k lepšiemu. Túžim sa podieľať na budovaní lepšej budúcnosti. A práve preto som sa rozhodla kandidovať do EP na kandidátke Kresťanskej únie.

EP-080009B_straw

Podporili sme zákaz jednorázových plastov od roku 2021

49% odpadu v oceánoch tvoria plasty na jedno použitie.
Planétu máme len jednu, a máme za jej budúcnosť obrovskú zodpovednosť.
Preto naši europoslanci Anna Zaborska a Branislav Škripek podporili smernicu, vďaka ktorej sa od roku 2021 už v Európskej únii nebudú predávať nasledovné produkty:

– jednorazové plastové príbory (vidličky, nože, lyžice, paličky),
– jednorazové plastové taniere,
– plastové slamky,
– plastové vatové tyčinky,
– plastové paličky na balóny,
– produkty z oxo-degradovateľných plastov, jednorazové plastové nádoby na potraviny (obaly rýchleho občerstvenia) a poháre vyrobené z expandovaného polystyrénu
.

 

Zároveň nová legislatíva stanovuje členským štátom do roku 2029 cieľ zberu plastových fliaš na úrovni 90%.
Do roku 2025 by mal podiel recyklovaného obsahu v plastových fľašiach dosiahnuť 25%, do roku 2030 by sa mal zvýšiť na 30%.
Schválený text tiež upravuje zásadu „znečisťovateľ platí“ zavedením systému rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktorá by sa mala týkať najmä tabakových spoločností či producentov plasty obsahujúcich rybolovných nástrojov a zariadení.

1*HzRw8CeO3G4Mm4qJwnCAPA

Naši europoslanci vyzývajú poslancov NR SR, aby hlasovali za zastavenie ratifikácie tzv. Istanbulského dohovoru: “Ak to neurobí Slovensko, nebude to môcť urobiť ani EÚ ako celok”

Slovenskí europoslanci Anna Záborská a Branislav Škripek dnes vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom apelujú na poslancov NR SR, aby podporili návrh za zastavenie ratifikácie tzv. Istanbulského dohovoru. O návrhu uznesenia, ktorý predložili poslanci za SNS, bude parlament rokovať už dnes 28. marca 2019.

Text vyhlásenia Anny Záborskej a Branislava Škripeka:

„Vážené panie poslankyne a páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, kolegyne a kolegovia,

obraciame sa na vás s výzvou, aby ste podporili návrh uznesenia, ktorým NR SR žiada vládu Slovenskej republiky, aby zastavila proces ratifikácie Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu, známeho pod názvom „Istanbulský dohovor“.

Ako poslanci Európskeho parlamentu sa roky zasadzujeme o to, aby Európska únia neratifikovala tzv. Istanbulský dohovor, pretože jeho začlenenie do európskeho práva by spôsobilo právnu neistotu a konflikt v kompetenciách Únie a členských štátov. Pokiaľ Slovensko tento dohovor neratifikuje, nebude to môcť urobiť ani Európska únia ako celok.

Zdôrazňujeme, že ochrana žien a detí pred násilím je povinnosťou každého civilizovaného štátu. Dosiahnuť tento cieľ však nie je možné popretím existencie prirodzených rozdielov medzi dvomi pohlaviami, mužmi a ženami, na ktorom je postavená samotná filozofia Istanbulského dohovoru.

Binárny pohľad na človeka a inštitút manželstva, ktorý zastávajú všetky hlavné svetové náboženstvá, môže byť na základe tohto dohovoru označený za “tradíciu založenú na stereotypných rodových roliach” a spochybňovaný v učebných materiáloch a školských osnovách.

Ak by Slovensko ratifikovalo Istanbulský dohovor, definícia rodu ako sociálneho konštruktu sa preň stane záväznou a rodičia nebudú môcť namietať kontroverzný obsah vyučovania a školské osnovy (čl.14). To by viedlo k významnému obmedzeniu práva rodičov zabezpečovať výchovu a vzdelávanie svojich detí v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením (čl.2, protokol č.1 Európskeho dohovoru o ľudských právach).

Dohovor obsahuje aj zákaz diskriminácie žien. Ten je však formulovaný tak široko, že môže znemožniť lekárom a zdravotníckym pracovníkom uplatniť si výhradu vo svedomí, ktorú zaručuje napríklad aj Charta základných práv EÚ.

V prostredí Európskeho parlamentu je hľadanie dohody naprieč politickými zoskupeniami nevyhnutnou súčasťou každodennej parlamentnej práce a vedie poslancov ku vzájomnému rešpektu.

Sme presvedčení, že v témach, ktoré presahujú rámec úzko straníckej agendy a dotýkajú sa samotných základov fungovania spoločnosti, by prijatie tohto prvku parlamentnej politickej kultúry posilnilo vážnosť Národnej rady Slovenskej republiky a jej poslancov v očiach väčšiny slovenských občanov.“

49772

Záborská a Škripek sú proti hradeniu umelého oplodnenia z verejného poistenia

Naši europoslanci Anna Záborská a Branislav Škripek dnes podpísali hromadnú pripomienku na vyradenie umelého oplodnenia zo zoznamu zdravotných výkonov uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia. Pripomienku vypracoval a podal Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

„Verejné zdravotné poistenie by malo hradiť liečbu. Umelé oplodnenie však ešte nikoho nevyliečilo. Navyše, snaha o cenovú efektivitu vedie k tomu, že v každom cykle je oplodnených niekoľko vajíčok. Väčšina ľudských životov, ktoré takto vzniknú, však nikdy nedostane šancu narodiť sa. Ľudia, ktorí rešpektujú dôstojnosť každého ľudského života od počatia, nesmú byť štátom nútení podieľať sa na financovaní zdravotného výkonu, ktorý je v príkrom rozpore s ich svedomím,“ uviedla Anna Záborská.

„Rozumiem túžbe manželských párov, ktoré majú problém otehotnieť. No táto túžba, nech je akokoľvek silná, sa nesmie zmeniť na nárok alebo právo. Dieťa je dar, nie tovar, ktorý si kúpime zo zdravotného poistenia. Liečme príčiny neplodnosti a zachováme ľudskú dôstojnosť splodeného života aj manželského páru,“ zdôraznil Branislav Škripek.

V súčasnosti právna úprava na Slovensku umožňuje preplatenie troch cyklov umelého oplodnenia, pričom tento výkon je zákonom len tolerovaný (zákon ho nezakazuje). Slovenská republika tiež nijako nezabezpečuje ochranu pred možnými incestnými vzťahmi, pretože deti počaté z darovaných pohlavných buniek nepoznajú svoju biologickú identitu a teda ani svojich biologických súrodencov, počatých z pohlavných buniek toho istého rodiča.

Zrusenie-striedania-casu-marec-2019

Európsky parlament zrušil striedanie času

Rozhodnutie Parlamentu potvrdilo, že hlas občanov má v Únii veľmi veľkú váhu. “Bola to práve verejná konzultácia s občanmi, ktorá donútila Komisiu, aby začala počúvať našu pracovnú skupinu a zaoberať sa našimi argumentami. Som tiež veľmi rada, že sa nám podarilo prijať túto smernicu ešte v tomto volebnom období,” uviedla Anna Záborská.

“Pre našu pracovnú skupinu je to logické zavŕšenie niekoľkoročného úsilia. Ak by sa rokovania o konečnej podobe smernice natiahli, riskovali by sme, že Parlament v novom zložení by mohol celý problém sezónneho striedania času otvoriť celkom nanovo. To by bolo sklamaním pre milióny našich občanov aj pre všetkých, ktorí sa tejto téme venovali v rámci výkonu poslaneckého mandátu,” spresnila Záborská.

Záznam z tlačovej konferencie, na ktorej Anna Záborská vystúpila, nájdete tu:

Close-up of female student typing on laptop at table

Poslanci Europarlamentu opäť nerešpektovali hlas občanov

EP schválil Smernicu o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu, ktorú pozorne sledovala verejnosť. Napriek protestom a zamietavým postojom mnohých občanov, ktorí posielali poslancom maily a organizovali protestné zhormaždenia, 348 poslacnov EP zahlasovalo ZA, proti bolo 274 a hlasovania sa zdržalo 36 z nich.

55686703_574521043057070_1298008480573030400_o

31 rokov od sviečkovej manifestácie

Včera sme si na Hviezdoslavovom námestí spolu s Františkom Mikloškom pripomenuli 31. výročie sviečkovej manifestácie. Bola najväčším verejným vystúpením proti komunistickému režimu vo vtedajšej ČSSR od roku 1968.

Bola to tichá manifestácia občanov za úplnú náboženskú slobodu a za úplné dodržiavanie občianskych práv. Bola najväčšou aktivitou členov vtedajšej tajnej Cirkvi a zásadne príspela k začiatku pádu komunizmu v Československu.

Z tejto udalosti si môžeme zobrať poučenie – keď sa spojíme a sme odvážni, môžeme pre Slovensko urobiť veľké, nemožné veci.

55460064_573553969820444_8543444109346471936_o

Spolu na konferencii “Vyber si život” v Žiline

V sobotu me sa s členmi a podporovateľmi Fóra života stretli v Žiline na konferencii “Vyber si život”, venovanej ochrane života na všetkých úrovniach politiky: na úrovni samosprávy, na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni.

Sme radi, že spoločne s pani predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja Erikou Jurinovou prevzala záštitu nad týmto podujatím aj naša Anna Záborská.

Ak má v spoločnosti fungovať solidarita a spravodlivosť, musí mať život každého človeka rovnakú hodnotu. Preto, lebo smrť je jediným spoľahlivým indikátorom ukončenia života – rovnako, ako počatie je jediným spoľahlivým indikátorom jeho začiatku.

Všetky ostatné definície v sebe nesú jedno obrovské riziko: ich prijatie umožňuje v konkrétnych situáciách schváliť zabitie človeka.

klavesnica-notebook

B. Škripek bude hlasovať proti smernici o autorských právach

Dnes je na protest proti možnému schváleniu novej smernice o autorských právach vypnutá aj slovenská verzia Wikipédie. Posledné hlasovanie v EP o konečnom znení smernice o autorských právach by sa malo uskutočniť 26. marca a už dnes je zrejmé, že vyvolá záujem verejnosti.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Transparentný účet Kresťanskej únie

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov