Pochod

“Právo na potrat” v Charte základných práv EÚ?!

POVAŽOVAŤ “PRÁVO NA POTRAT” ZA ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVO JE ZVRÁTENÉ A NEPRÍPUSTNÉ

Dôrazne odsudzujeme neprípustné zásahy europarlamentu do výlučných kompetencií členských štátov.

Bezprecedentný aktivizmus progresívnych prúdov v Európskom parlamente, ktorý má aktuálne podobu uznesenia, aby sa do Charty základných práv EÚ doplnil článok definujúci tzv. právo na interrupciu, dôrazne odsudzujeme.

Vyzývame slovenských europoslancov, aby sa postavili ZA PRÁVO NA ŽIVOT!

Je proti základným etickým i morálnym princípom bezprecedentne presadzovať „právo na potrat“ a dusiť tak právo na život, ktoré je základným ľudským právom. Právom, bez ktorého neexistujú žiadne iné.

Ak budeme v základných a zásadných otázkach ticho a budeme tolerovať bezbrehé útoky na našu národnú a štátnu identitu, naše princípy a tradície, v krátkom čase nás progresívna mašinéria zomelie. Preto je viac ako dôležité, aby v európskom priestore nadobudol vážnosť hlas, ktorý bráni život od počatia.

w_vzdelanie

Vláda riešenie vymierania Slovenska nahradila migrantami

Na Slovensku sa narodilo v roku 2023 najmenej detí od roku 1918 – iba 48 600. Po prvýkrát klesol počet detí narodených na Slovensku za rok pod číslo 50 tisíc. Demografická situácia je alarmujúca, Slovensko začalo vymierať.  Vláda Roberta Fica však systematickú podporu rodín vymenila za populistické otvorenie dverí cudzincom.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny si 5. marca 2024 navrhlo zrušiť úlohu vypracovať Akčný plán na podporu rodiny a demografického vývoja. Termín bol koniec marca 2024. Teda namiesto návrhu konkrétnych riešení na riešenie problému vymierania Slovenska, na riešenie demografickej krízy a návrhu opatrení na podporu rodiny, si navrhlo ministerstvo zrušiť úlohu tento problém riešiť. 

Tá istá vláda ale súčasne ústami premiéra vyhlasuje, že chce uľahčiť príchod na Slovensko 100 tisíc cudzincom, a to zo štátov mimo EÚ. Vláda Roberta Fica teda namiesto riešenia problému vymierania Slovenska, namiesto podpory demografického rastu Slovenska, zvolila podpory masového prílivu imigrantov. Rozšírila krajiny, ktorých občania budú mať zjednodušený prístup na slovenský pracovný trh o Indiu, Indonéziu, Nepál a Filipíny. 

V Európe máme dva prístupy k riešeniu demografickej krízy: maďarský a nemecký. Maďarský prístup znamená masívnu podporu rodín s deťmi. „Kresťanská únia, aj ja osobne, preferujeme tento prístup, pretože je lepší pre Slovensko. Preto sme presadili zvýšenie daňového bonusu na dieťa na trojnásobok, zvýšili sme prídavok na dieťa na dvojnásobok, zaviedli sme platenú 14 dňovú otcovskú dovolenku pri narodení dieťaťa, zaviedli sme zvýšený príspevok pri narodení, tzv. kočíkovné a pri narodení 4 dieťaťa, zaviedli sme rodičovský dôchodok, odštartovali sme projekt rodinných poradní,“ zdôraznil Milan Krajniak.

Druhý prístup je nemecký. Je založený na masovom príleve migrantov. Vláda realizuje práve tento scenár, ktorý Kresťanská únia odmieta.

„My sme okrem konkrétnych opatrení na podporu rodiny rozmýšľali aj o budúcnosti Slovenska. Preto sme v máji 2022 presadili na vláde zriadenie Rady vlády pre rodinu a demografický vývoj. V apríli 2023 sme schválili na vláde Národný strategický rámec na podporu rodiny a demografického vývoja do roku 2030. Na tento strategický rámec mal nadväzovať Akčný plán – teda konkrétne úlohy. Termín mala vláda do konca marca tohto roku. A teraz si úlohu ruší,“ upresnil Michal Považan.

Do budúcnosti máme na výber iba dve možnosti riešenia problému s vymieraním Slovenska a demografickej krízy: Podporu rodín s deťmi alebo masový príliv imigrantov na slovenský pracovný trh. Kresťanskú únia preferuje podporu rodín s deťmi. 

„Vyzývame preto vládu, aby si úlohu riešiť vymieranie Slovenska nerušila, ale aby sa zaviazala ku konkrétnym opatreniam, ktorými chce tento problém riešiť,“ uviedol Richard Vašečka, podpredseda Kresťanskej únie.

anka s podpisom

36 rokov od Sviečkovej manifestácie

Ak by sa účastníci Sviečkovej manifestácie „zdržali hlasovania“, totalita by tu kvitla dodnes.

Skutky, nie slová rozhodujú zásadné veci. Sviečková manifestácia, ktorej výročie si v rámci Dňa zápasu za ľudské práva pripomíname, je toho jasným dôkazom. Mobilizácia tisícok ľudí v tichej modlitbe vo svetle sviečok proti hrubej sile zásadným spôsobom započala definitívny pád komunistickej totality na Slovensku, ku ktorému došlo po Novembri 1989. Nerozprávali, konali a za odvahu mnohí zaplatili životom.

„Posolstvá, ktoré z nej vzišli, sú súčasťou prejavu každého politika, od poslancov po vládnych činiteľov či aktuálne kandidátov na prezidenta. Od slov k činom, aby sme, pre Slovákov zásadnej udalosti, dali status štátneho sviatku, majú však veľmi ďaleko. Pri hlasovaní v parlamente napríklad oba tábory dvojice favoritov na post hlavy štátu našu snahu uzákoniť 25. marec ako štátny sviatok bez voľna, považovali skôr za sviatok ideológie ako za sviatok ľudskosti a úcty k tým, ktorí za našu slobodu zaplatili tú najvyššiu cenu,“ konštatuje Anna Záborská, predsedníčka Kresťanskej únie.

“V Kresťanskej únii sme presvedčení, že Sviečková manifestácia si zaslúži nielen spomienku, ale aj oslavu. Je to jedna z historických udalostí, na ktoré môžeme byť ako slovenský národ právom hrdí. Tento svoj postoj sme jasne deklarovali aj návrhom zákona, aby sa 25. marec stal štátnym sviatkom. Je veľmi smutné a je to veľká škoda, že našu snahu podporilo v hlasovaní len 22 poslancov,” doplnil Richard Vašečka, podpredseda Kresťanskej únie.

Podľa slov Milana Krajniaka, „Sviečková demonštrácia bola najväčšou masovou verejnou akciou za slobodu a ľudské práva na Slovensku počas 40 rokov komunistického režimu. Slovenskí kresťania sa dnes neboja rovnako ako pred 36 rokmi brániť slobodu a vyjadrovať názory, ktoré sú elitám nepohodlné.“


Sviečkovej manifestácii oprávnene patrí prirovnanie hviezdnej udalosti našich dejín. Ľudské práva, náboženské i občianske, vďaka nej po novembrových udalostiach zasvietili naplno.

ambulancie

Na ktorej strany barikády stojíte, pani ministerka?

Kresťanská únia považuje pre oživenie zdravotníctva za kľúčové reformu ambulantného sektora, v rámci ktorej je nevyhnutná zmena financovania ambulancií, úprava kompetencií lekárov a sestier či presunie tvorby ambulantnej siete na VÚC.

„Dostanete viac, keď budete šetriť. Úspešne šetriť. No ak ostatní šetriť nebudú, nedostanete nič“.

Aj takto možno opísať ambiciózny plán ministerky Dolinkovej, pretavený vo vyhláške, navýšiť pre ambulancie financie až do výšky 99 mil. eur.

Pani ministreka Dolinková už zabudla, že len nedávno stála na druhej strane barikády.

Je nepochopiteľné, že jedným dychom sľúbi finančnú injekciu, vďaka ktorej by sa ambulanciám a predovšetkým pacientom lepšie dýchalo, aby vzápätí zatiahla škrtidlo v podobe nezmyselnej podmienky úspešného šetrenia prostriedkov aj v ostatných oblastiach zdravotníctva. Chorý sektor nemožno uzdravovať infekciami.

Z pohľadu celkového oživenia nášho zdravotníctva KÚ považujeme za absolútnu prioritu reformu ambulantného sektora, ktorá zmení financovanie ambulancii, upraví kompetencie lekárov a sestier a tvorbu ambulantnej siete presunie na VÚC.

Zároveň je dôležité zmeniť organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulanciách tak, aby jednotlivých lekárov motivovala k združovaniu so zdieľaným manažmentom činností súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

smernica

Odmietame pokus EÚ prepašovať Istanbulský dohovor do eurolegislatívy

Kresťanská únia je proti násiliu v každej forme a proti každému, obzvlášť proti násiliu na ženách. Veríme tomu, že spoločnosť postavená na rešpektovaní ľudskej dôstojnosti musí urobiť všetko pre to, aby bolo násilie v čo najväčšej miere eliminované. Toto je naším východiskom pri hodnotení návrhu smernice, ktorá sa snaží zosúladiť v rámci Európskej únie tresty za najzávažnejšie formy násilia na ženách.

Odmietame návrh tejto smernice z dielne Európskej komisie, ktorým by dostala znenie Istanbulského dohovoru do európskej a teda aj slovenskej legislatívy.

„Nemôžeme súhlasiť s tým, aby Európska únia prostredníctvom tejto smernice obchádzala členské štáty, ktoré odmietli ratifikovať Istanbulský dohovor. Návrh smernice totiž rovnako ako Istanbulský dohovor zavádza právny pojem „rodovo podmieneného násilia“ či princíp kolektívnej viny – ženy sú a priori obete a muži sú a priori páchatelia,“ vysvetľuje Anna Záborská, predsedníčka Kresťanskej únie

V smernici sú navrhované ďalšie opatrenia, ktoré sú zmienené aj v Istanbulskom dohovore, napríklad také, ktoré budú predchádzať „šíreniu škodlivých rodových stereotypov s cieľom odstrániť predstavy o podriadenosti žien alebo stereotypných rolách žien a mužov“.

Návrh rieši aj médiá. Bez ohľadu na charakter a vlastnícku štruktúru by museli vyrábať a vysielať programy „s cieľom bojovať proti stereotypnému zobrazovaniu žien a mužov, sexistickým predstavám o ženách a obviňovaniu obetí v médiách“.

Tieto opatrenia nerešpektujú kultúru jednotlivých členských štátov.

Príspevky FB

Ľady sa pohli? Reakcia na našu výzvu ministerke

Lekári v špecializačnom štúdiu by mohli vo vzdelávaní pokračovať aj počas materskej a rodičovskej dovolenky. Zmenu nariadenia vlády chce Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripraviť v tomto roku, potvrdilo pre TASR.

Cieľom je umožniť účastníkovi vzdelávania rozhodnúť sa, či špecializačné štúdium preruší a nebude pokračovať vo vzdelávaní, alebo špecializačné štúdium nepreruší a vo vzdelávaní pokračuje aj počas materskej a rodičovskej dovolenky, priblížili z komunikačného oddelenia ministerstva.

Na zmenu súčasného nastavenia počas týždňa vyzývala Kresťanská únia (KÚ). Žiadala ministerstvo, aby umožnilo počas materskej alebo rodičovskej dovolenky vykonávať teoretickú časť atestácie a upravilo minimálnu dĺžku trvania špecializačných odborov a rozsah povinnej odbornej praxe. Poukázala na to, že slovenskí študenti odchádzajú za špecializačným štúdiom do Česka, aby si ho spravili jednoduchšie a v kratšej dobe. “Rovnako je nevyhnutné, aby sa zjednodušil systém akreditácie pracovísk pre vykonávanie špecializačného štúdia a sústredil ich do regiónov, čo umožní mladým lekárom vykonávať povinnú prax bez čakania a bez nutnosti cestovania,” dodala predsedníčka KÚ Anna Záborská.

Rezort reagoval, že v súčasnosti pracuje na inováciách lekárskych minimálnych štandardov. Zároveň dodal, že dĺžku špecializačného štúdia nemožno generalizovať konštatovaním, že v Českej republike je kratšia. “Existujú špecializačné odbory, ktoré trvajú v Českej republike kratšie, ale na druhej strane sú aj špecializačné odbory, ktoré trvajú v Českej republike dlhšie,”ozrejmilo MZ.

Zdroj text + foto:TASR

KU_EP_A

Predstavili sme kandidátku do eurovolieb

Eurokandidátku sme otvorili novým menám i ostrieľaným konzervatívcom z rôznych strán.

Kresťanská únia kandiduje do eurovolieb ako samostatná strana. Jej predsedníčka, Anna Záborská, popri jednotke Milanovi Krajniakovi a dvojke Michalovi Považanovi, dnes v Žiline predstavila dvanástku ďalších kandidátov. V prvej päťke sa o hlasy voličov uchádza manažérka Lýdia Pilková i dvaja bývalí poslanci NR SR Jozef Lukáč a Radovan Marcinčin.

„Politická scéna sa vyvíja a my sme presvedčení, že kresťanské a konzervatívne sily, pokojné sily sa potrebujú spájať a spolupracovať. Tak sme aj pristupovali aj k zostavovaniu kandidátnej listiny. Oslovili sme politikov, ktorých sme dobre poznali ako kresťanov a konzervatívcov v stranách OĽaNO a Sme rodina a ponúkli im miesto na našej kandidátke. Som veľmi rada, že ponuku prijali a dnes tu stojíme spolu,“ konštatuje Anna Záborská, predsedníčka Kresťanskej únie.

Kandidátka Kresťanskej únie stojí na troch pilieroch: ľuďoch z Kresťanskej únie ako je Michal Považan či bývalí poslanci Ján Szöllös a Radovan Marcinčin; ľuďoch, ktorí boli predtým v Sme rodina ako je Milan Krajniak alebo bývalí poslanci  Eva Hudecová a Jozef Lukáč a do tretice ľuďoch z bývalého OĽaNO – Monika Kavecká a Peter Liba.

Zjednocuje tak osobnosti, ktoré sú vo svojich komunitách rešpektované a známe i širšej verejnosti. Nájdete na nej zástupcov rímskokatolíkov, gréckokatolíkov a ďalších kresťanských cirkví. 


Milan Krajniak s dvojkou Michalom Považanom zdôraznili priority KÚ – suverénne Slovensko ako štát s právom veta v EÚ, obhajoba a presadzovanie kresťanských a konzervatívnych hodnôt, revízia Green Deal-u, aby neškodil vysokými cenami energií slovenským domácnostiam a zbytočnými ideologickými reguláciami slovenským poľnohospodárom a priemyslu. Veria, že vďaka Kresťanskej únii prídu k eurovoľbám aj takí ľudia, ktorí by inak neprišli.

Prioritou štvorice žien na kandidátke KÚ je sociálna oblasť a zdravotníctvo. „V práci pre Slovensko chceme zúročiť manažérske, politické i praktické skúsenosti s cieľom nahlas a otvorene nielen hovoriť ale i navrhovať riešenia v oblastiach, ktorých efektívne fungovanie je nevyhnutné pre život každého občana Slovenska,“ zdôraznila Monika Kavecká, bývala poslankyňa NR SR a zdravotná sestra.

Kandidátnu listinu Kresťanskej únie do eurovolieb tvorí 14 z pôvodne podaných 15-tich kandidátov. Jeden z nich odstúpil z neočakávaných vážnych rodinných dôvodov.

Štrnásť mien tvoria 4 ženy a 10 mužov. Ich vekový priemer je zhodný s vekom lídra kandidátky – 51 rokov. Kandidátka KÚ pokrýva stred, východ i západ Slovenska.

 1. Milan Krajniak, konzervatívny autor, manažér, Bratislava
 2. Michal Považan, právnik, Banská Bystrica
 3. Lýdia Pilková, projektová manažérka, Golianovo
 4. Jozef Lukáč, manažér, religionista, Záborské
 5. Radovan Marcinčin, učiteľ, Spišská Nová Ves
 6. Peter Liba, teológ, projektový manažér, Košice
 7. Eva Hudecová, politologička, Nitra
 8. Monika Kavecká, diplomovaná zdravotná sestra, Kunerad
 9. Ján Szöllös, pastor, Bernolákovo
 10. Martin Boltižiar, geograf, ekológ, vedecký pracovník, Nitra
 11. Peter Maretta, podnikateľ, Vyšný Kubín
 12. Zlatko Baláž, ekonóm, expert na európske záležitosti, Bratislava
 13. Juraj Gordan, št. zamestnanec, mládežnícky hokejový funkcionár, Bojnice
 14. Helena Hlubocká, expertka v oblasti zdravotnej politiky, Bratislava
Snímka obrazovky 2024-02-27 o 15.30.15

Kresťanskú úniu do eurovolieb povedie Milan Krajniak

Zachovanie práva veta a suverenita Slovenska je pre KÚ prioritou

Jednotkou na kandidátke Kresťanskej únie (KÚ) je bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Dôvod, pre ktorý sa rozhodol prijať ponuku KÚ kandidovať do Európskeho parlamentu zhrnul do jednej vety – suverénna a samostatná konzervatívna politika, ktorej podstatou je stáť na vlastných nohách, ísť si svojou cestou, nerobiť podržtašku ani progresívcom ani vláde.

„Do eurovolieb sme sa rozhodli kandidovať samostatne. Chceme otvorene a nahlas presadzovať témy a záujmy Slovenska – suverénne formou i obsahom, autenticky, s rešpektom a úctou k našim partnerom v európskom spoločenstve, ktorého sme súčasťou,“ zdôraznila Anna Záborská, predsedníčka KÚ.

Kľúčovou prioritou Kresťanskej únie je podporovať suverénne Slovensko ako štát s právom veta v EÚ a suverénnu a samostatnú konzervatívnu politiku doma, na Slovensku. Slovenská republika bude, podľa lídra kandidátky, v EÚ vystupovať ako pokojná sila, s dôrazom na pokoj aj silu. To znamená pokojne, suverénne a sebavedome. Ako konštatoval, „doteraz boli konzervatívci a kresťania pokojní, ale nevystupovali ako suverénna a samostatná politická sila. To chceme zmeniť.“

Podľa slov Milana Krajniaka, chcú dať ľuďom na Slovensku pri ich voľbe alternatívu, aby sa nemuseli rozhodovať iba medzi Ficom a jeho spojencami alebo Progresívnym Slovensko jeho spojencami. „Chceme zastupovať v europarlamente aj na Slovensku ľudí, ktorí vyznávajú kresťanské a konzervatívne hodnoty, a ktorí chcú suverénnu a samostatnú konzervatívnu politiku. Budeme chrániť život, kresťanské hodnoty, rodinu, deti pred LGBTIQ+ a transgender ideológiou a brániť Slovensko pred progresívnou ideologickou kolonizáciou.“ dodáva.

Michal Považan, dvojka na kandidátke KÚ, prezentoval pohľad stany na postavenie Slovenska, jeho suverenity, v európskom spoločenstve. „Tieto voľby sú veľmi dôležité. Aj v nich sa rozhodne o tom, či Slovenská republika zostane štátom, alebo sa stane „euroVUC-kou“. Rozhodovať o tom bude europarlament, slovenská vláda, ale aj slovenský prezident, ktorý má podľa ústavy rozhodujúcu právomoc v zahraničnej politike. Ak chce, môže túto ústavnú právomoc delegovať na vládu. Ale kedykoľvek si svoje právomoci môže vziať späť. Ak bude prezidentom Ivan Korčok, potom nám bude 5 rokov hroziť, že v rozhodujúcej chvíli svoje právomoci uplatní, odsúhlasí stratu veta pre Slovensko a stane sa z nás iba provincia, akási euroVUC-ka. Môžeme stratiť právo veta nielen v zahraničnej politike, ale aj v otázkach daní či ľudských práv. Toto jednoducho nemôžeme dopustiť. Preto kandidujeme.“

Kompletnú kandidátku predstaví Kresťanská únia na v najbližších týždňoch.

409043675_790344182908635_3273649761999861223_n

II. Slovenské modlitebné raňajky

Anna Záborská: “Som šťastná a vďačná, že sa nám podarilo stretnúť sa po roku na II. Slovenských modlitebných raňajkách v Bratislave, na ktoré prijali pozvanie zástupcovia politikov, členov cirkvi, hnutí a spoločenstiev. Prišli z rôznych kútov Slovenska a spojila nás jedna téma. Sloboda. Sloboda slova, sloboda vierovyznania a presvedčenia, sloboda v rôznych jej podobách.”

Súčasťou našich Raňajok bola i panelová diskusia na tému slobody slova. Otázky smerovali na vzácnych hostí Arcibiskup Cyril Vasiľ, Róberta Dobrovodského Verejný ochranca práv i šéfredaktora Konzervatívny denník Postoj Martina Hanusa.

Čo je pre kresťana kritériom slobody slova vysvetlil gréckokatolícky košický eparcha arcibiskup Cyril Vasiľ. “Kritérium našej slobody je láska. Ak by som v mene slobody šíril nie lásku alebo nenávisť, možno by som neporušil akési zákonné limity hranice slova, ale porušil by som vnútorný princíp a samotný zmysel slobody. Pretože sloboda znamená poznanie pravdy, stotožnenie sa ňou a jej prežívanie.”

Príspevky FB-7

25. marec štátnym sviatkom

Navrhujeme, aby bol tento deň štátnym sviatkom, bez nároku na pracovné voľno.
25. marca si pripomíname Sviečkovú manifestáciu, ktorá na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí v roku 1988 písala dejiny. Tichý protest s modlitbou a vo svetle sviečok za náboženské a občianske práva zoči-voči hrubej sile totalitného režimu zásadným spôsobom vykročil k udalostiam, ktoré znamenali pád režimu. Bez 25. marca by nebol November 89.

Kolegom poslancom sme v pléne prezentovali náš návrh v rámci zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. 25. marec, výročie Sviečkovej manifestácie, je v kalendári nateraz Pamätný deň a Deň zápasu za ľudské práva.

Prejav predsedníčky Anny Záborskej v parlamente k predmetnému návrhu zákona:

Je mi cťou z tohto miesta hovoriť o udalostiach, ktoré zásadným spôsobom prispeli k pádu totalitného režimu a otvorili cestu k demokracii. 
O udalostiach, ktoré vyústili do tichého protestu vo svetle sviečok, v modlitbe veriacich i neveriacich, v pokore no s odhodlaním – proti hrubej sile zriadenia, ktoré desaťročia dusilo ľudskú dôstojnosť a šliapalo po slobode vo všetkých jej významoch. 

Je našou povinnosťou, a nielen generácie, ktorá má 25. marec 1988 v živej pamäti, pripomínať „TICHÝ“ protest za slobodu dôrazne a „NAHLAS“. 
Pripomínať, vysvetľovať a zdôrazňovať význam Sviečkovej manifestácie, ktorej posolstvo vyústilo do pádu komunizmu v novembri 1989. 
Bolo to prvé takéto verejné vystúpenie občanov vo vtedajšom socialistickom Československu. 
Totalitný komunistický režim šokovalo a vyslalo silný signál aj do zahraničia. 
Sme presvedčení, že takáto prelomová udalosť si zaslúži nielen spomienku, ale aj oslavu.

Dámy a páni,
spolu s kolegom z Kresťanskej únie, Richardom Vašečkom, navrhujeme, aby sa 25. marec, kedy si pripomíname výročie Sviečkovej manifestácie a Deň zápasu za ľudské práva, stal 

štátnym sviatkom Slovenskej republiky, bez nároku na pracovné voľno.

Zásadné medzníky našich novodobých dejín nemôžu zapadnúť prachom. 
Je smutné, ak si mladí ľudia napríklad 17. november 89 spájajú s uvedením iPhonu na trh, alebo si vybavia „nejaké štrngajúce kľúče“ na námestí v Prahe. 
V Banskej Bystrici si slečna v ankete o Novembri vypýtala radu od „priateľa na telefóne“ ..
Neodvážim sa ani tipovať, akú udalosť by nielen študenti pripísali 25. marcu …

Ak dovolíte,
vrátim sa o rok dozadu, kedy sme si pripomenuli 35 rokov od Sviečkovej manifestácie. Médiami sa prehnali autentické zábery z Hviezdoslavovho námestia, kedy proti tichu a pokore tisícok ľudí brutálne zasiahli vodné delá, kropiace autá, slzný plyn, obušky, psy a tajní. 
Iniciatíva zorganizovať pokojné verejné občianske zhromaždenie vzišla z prostredia tzv. podzemnej cirkvi s cieľom podporiť náboženské i občianske práva. 
Išlo o menovanie biskupov na uprázdnené stolce, úplnú náboženskú slobodu a úplné dodržiavanie občianskych práv.
Návratom v čase, v daždivých uliciach Bratislavy, sme začali aj konferenciu „Náboženská sloboda vo svetle Sviečkovej manifestácie“, ktorú som so svojim tímom a podporou Ústavu pamäti národa zorganizovala ako vtedajšia splnomocnenkyňa vlády pre slobodu vierovyznania a presvedčenia.

Hlas z vysielačky „Tu je gama jedna, gama dva – do toho spievajúceho davu ihneď použiť vodné delo …“ symbolicky započal výpovede a spomienky vzácnych hostí a diskusiu nielen o Sviečkovej manifestácii ako takej, ale predovšetkým o tom, čo v ňu vyústilo, čo jej predchádzalo. 
Prenasledovanie, perzekúcie, fyzický i psychický teror, nevysvetlené úmrtia ľudí, ktorí nechceli nič iné, len uplatňovať si svoje náboženské a občianske práva. 

Význam tzv. „Bratislavského veľkého piatku“ zdôraznil vo svojom príhovore aj 

Kardinál Kurt Koch, vatikánsky prefekt Dikastéria na podporu jednoty kresťanov, počas návštevy Slovenska, slovami:

„Túto sviečkovú manifestáciu iniciovali veriaci, ale zároveň nechala zaznieť požiadavke plného rešpektovania občianskych práv v Československu pre všetkých občanov – veriacich i neveriacich. Zrodila sa z koreňov náboženského a občianskeho disentu, z tajnej Cirkvi, z laického apoštolátu, zo samizdatu, zo zavraždených kňazov a rehoľníkov, z desiatok rokov nespravodlivého väznenia, z utrpenia intelektuálov.“

Vážené kolegyne, kolegovia,
z kontextu historických udalostí a ich presahu do súčasnosti je zrejmé, že 25. marec ako štátny sviatok nebude sviatkom ideológie ale ľudskosti, sviatkom, ktorý bude generáciám pripomínať, že ľudské práva – náboženské i občianske – sú aj dnes krehkou komoditou, ktorú treba chrániť a vždy sa za ňu oplatí bojovať. Už len z úcty k tým, ktorí za ňu zaplatili najvyššiu cenu.

Faktom ostáva, že Sviečkovú manifestáciu, kvalitou občianskeho odporu, šírkouzáberu požiadaviek, odvahou vzoprieť sa totalitnej moci a reálnym utrpenímmožno považovať za systémový začiatok definitívneho pádu komunistickejtotality na Slovensku, ku ktorému došlo po 17. novembri 1989. 

Zásahom štátnych bezpečnostných zložiek Verejnej bezpečnosti a Štátnejbezpečnosti proti Sviečkovej manifestácii boli hrubo zasiahnuté občianske práva a slobody, najmä sloboda zhromažďovania, zaručená Ústavou ČSSR z roku 1960. 
Bol porušený aj Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorýČSSR prijala v roku 1976 a tiež boli porušené závery helsinského Záverečnéhoaktu KBSE z roku 1975 a Záverečného dokumentu následnej madridskej konferencie z roku 1983. 
Dôsledkom bola perzekúcia mnohých účastníkov a organizátorov Sviečkovej manifestácie.

Tým, ktorí sa pýtajú, prečo si tento deň nestačí iba pamätať?
25. marec je deň keď sa všetko zmenilo.
Definitívne sa ukázalo, že ľudia sa prestali báť
a zločinný komunistický režim sa už nevie udržať pri moci inak,
ako násilím na svojich vlastných bezbranných občanoch.

Brutalita tohto zásahu šokovala Slovensko i svet.
Už o pár mesiacov sa režim zrútil.
Bez odvahy tých, 
ktorí so sviečkami v rukách vyšli na Hviezdoslavovo námestie
brániť svoje občianske a náboženské práva, 
by to také jednoduché nebolo


Ďakujem za seba, ďakujem za Slovensko.

Každý rok pociťujem obnovenú nádej, že spoločné dobro zvíťazí.

Na záver si pomôžem výňatkom z článku z portálu Postoj: 

„Sviečková manifestácia patrí medzi „hviezdne“ historické udalosti slovenského národa. Vošla do histórie ako odvážne postavenie sa katolíkov ale i ďalších kresťanov za svoje práva ale aj ako prejav všeľudskej občianskej solidarity s každým, komu sa občianske práva upierajú. Prispela k zhodeniu najsilnejších okov, ktoré držali ľudí v nedobrovoľnej poslušnosti voči totalitného režimu tým, že povzbudila ľudí k prekonávaniu strachu. Takto dláždila cestu Novembru ´89.“

Foto: Jakub Kotian/TASR

Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov