Budujeme prorodinný štát

17. máj 2023

Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny pripomíname DEKLARÁCIU KRESŤANSKEJ ÚNIE K MEDZINÁRODNÉMU DŇU RODINY z roku 2021, ktorej slová naberajú čoraz viac na význame.

Kresťanská únia aj v dobe ideových zmätkov pevne stojí za konceptom rodiny obsiahnutom vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv „Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu zo strany spoločnosti a štátu. Preto rodina má prednosť pred štátom a má vlastnú dôstojnosť a práva, ktoré majú štáty morálnu povinnosť rešpektovať a chrániť.“

Vyhlasujeme, že

❖ rodina založená na jedinečnom manželskom zväzku muža a ženy, je základom spoločnosti, národov a celého ľudstva;

❖ rodina je pravým a ideálnym miestom zrodu života;

❖ rodina je prvým a hlavným miestom, kde si deti osvojujú cnosti, vedomosti a zručnosti;

❖ rodina je garantom slobody a demokracie;

❖ rodina je svorníkom generácií, tých, ktoré odišli i tých, ktoré prídu.

Uznávame, že:

❖ deti, o ktoré sa máme starať a napomáhať im v raste, sú pokladom a našou investíciou do budúcnosti,

❖ materstvo a otcovstvo majú nárok na osobitné uznanie, starostlivosť a pomoc, roly matky a otca sú nezastupiteľné v rodine i pri výchove detí.

Tvrdíme, že

❖ neplatená práca matiek v rodine si zasluhuje nielen úctu, ale aj ocenenie zo strany spoločnosti a štátu,

❖ negatívne demografické trendy môžu priniesť zánik celých národov, deštrukciu štátov a vymiznutie unikátnych kultúr a civilizácií, záchranou je okamžité vypracovanie pro-rodinnej demografickej politiky a akčného plánu na upevnenie rodiny a manželstva, chrániac ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.

Dnes konštatujeme, že

❖ za tri roky štát podporil rodiny viac a efektívnejšie ako v rokoch minulých. Pro-rodinné opatrenia významne pomáhajú nielen budúcim mamám, mladým rodinám, ale i strednej generácii či seniorom. Z nich vyberáme:

• Prídavok na dieťa sa zvýšil 2-násobne

• Nárok na 14-dňovú platenú otcovskú dovolenku

• Tehotenský príspevok

• Príspevok tehotným študentkám

• Plný príspevok pri narodení 4. dieťatka

• Odbúranie byrokracie pri narodení dieťatka

• Komplexná paliatívna starostlivosť

• Duchovná služba v nemocniciach

• Rodičovský bonus

V práci pokračujeme. Pre rodiny, pre Slovensko.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov