Deväťkrát Áno

23. sep 2023

Deväťkrát áno. Predložili sme a predložíme, hlasovali sme a budeme hlasovať.

Píše Richard Vašečka

Kresťanská únia dostala od iniciatívy CitizenGo deväť otázok týkajúcich sa ochrany ľudskej dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť, rodiny, slobody vierovyznania a vzdelávania. Otázky boli priame a jasné. Rovnako aj naše odpovede. Deväťkrát: „Áno.“

1. Predložíte zákon na zlepšenie ochrany detí pred narodením, ktorý zníži riziko, že ich život bude ukončený potratom?

Áno.

2. Budete hlasovať proti zavedeniu chemických potratov (potratová tabletka)?

Áno.

3. Budete hlasovať proti šíreniu gender ideológie a sexualizácie detí na školách?

Áno.

4. Budete hlasovať proti zavedeniu inštitútu registrovaných/životných partnerstiev dvoch osôb rovnakého pohlavia a proti adopciám detí pármi rovnakého pohlavia?

Áno.

5. Predložíte zákon na zákaz tzv. “úradnej zmeny pohlavia”?

Áno.

6. Predložíte zákon na zákaz surogátneho materstva (prenájom materníc)?

Áno.

7. Budete hlasovať proti zavedeniu eutanázie?

Áno.

8. Predložíte zákon na zatvorenie maloobchodu v nedeľu?

Áno.

9. Budete proaktívne chrániť výhradu vo svedomí pre všetky povolania a náboženskú slobodu?

Áno.

Deväťkrát „Áno.“ Tu by som mohol skončiť. Ja však chcem odpovedať nielen na hypotetické otázky smerom do budúcnosti, ale aj na otázky v minulom čase: „Predložili ste… Hlasovali ste… Chránili ste…?“ Aj tu totiž naše odpovede znejú: „Áno. Predložili sme… Hlasovali sme… Chránili sme…“ A to je ešte dôležitejšie!

My nemusíme len sľubovať smerom do budúcnosti. My môžeme predložiť konkrétne kroky, ktoré sme už urobili. Takže poďme pekne po poriadku:

1. Kresťanská únia niekoľkokrát predložila zákon na zlepšenie ochrany detí pred narodením, ktorý zníži riziko, že ich život bude ukončený potratom. Naša predsedníčka Anna Záborská opakovane predložila zákon o pomoci tehotným matkám. Ja osobne som viackrát predložil zákon na obmedzenie tzv. potratov na žiadosť bez uvedenia vážneho dôvodu, ktoré tvoria absolútnu väčšinu potratov na Slovensku (približne 5000 ročne). Za zákony na ochranu života sme hlasovali bez ohľadu na predkladateľa. V predkladaní prolife návrhov budeme pokračovať.

2. Poslanci Kresťanskej únie hlasovali proti návrhom na zavedenie chemických potratov (potratová tabletka). Budeme tak hlasovať aj v budúcnosti.

3. Poslanci Kresťanskej únie hlasovali za návrhy proti šíreniu gender ideológie a sexualizácie detí na školách. Ja osobne som predložil návrh na zavedenie povinného informovaného súhlasu rodičov s výchovou a vzdelávaním ich detí v oblasti sexuálneho správania. O výchove musia rozhodovať rodičia, nie ideológie.

4. Poslanci Kresťanskej únie hlasovali proti návrhom na zavedenie inštitútu registrovaných/životných partnerstiev dvoch osôb rovnakého pohlavia a proti adopciám detí pármi rovnakého pohlavia. Budeme tak hlasovať aj v nasledujúcom období.

5. Za zákony na zákaz takzvanej „úradnej zmeny pohlavia“ sme v minulosti hlasovali a sami sme takýto druh zákona predložili. Budeme ho predkladať a budeme hlasovať za takéto návrhy aj v budúcnosti.

6. Predsedníčka Kresťanskej únie Anna Záborská sa jasne postavila proti surogátnemu materstvu už počas svojho pôsobenia v Európskom parlamente. Budeme hlasovať proti takémuto návrhu aj v slovenskom parlamente.

7. Naša predsedníčka Anna Záborská hlasovala proti návrhu na uzákonenie práva na eutanáziu v Európskom parlamente. Ak by bol takýto zákon predložený v Národnej rade, poslanci Kresťanskej únie by hlasovali proti.

8. Zákon na obmedzenie práce v maloobchodnom predaji v nedeľu som ja osobne predložil už viackrát a predložím ho opäť.

9. Výhradu vo svedomí sme vždy podporovali a chránili a budeme ju chrániť aj v budúcnosti. Naša predsedníčka Anna Záborská bola veľmi aktívnou splnomocnenkyňou vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia.

My môžeme povedať deväťkrát „Áno“ nielen do budúcnosti, ale môžeme povedať aj deväťkrát „Áno, už sme to urobili a budeme v tom pokračovať.“ Neviem, či toto môže povedať iná politická strana pri všetkých týchto témach.

Pre nás v Kresťanskej únii je jednoduché byť konzistentní. My hodnotám života, ľudskej dôstojnosti, manželstva a rodiny jednoducho veríme. Máme hodnoty, skúsenosti aj výsledky. 

Môžete nám veriť.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov