Kam Smerujeme, Slovensko?

14. nov 2023

Skôr, ako nová vláda predstavila svoje programové vyhlásenie, jej prvé kroky v niekoľkých oblastiach, rezortoch naznačili, kam budú jej priority smerovať a postupne odpovedá na povolebnú otázku „Kam Smerujeme, Slovensko“?

Pozrite si celý záznam z tlačovej konferencie k téme Programového vyhlásenia vlády a k zrušeniu úradu splnomocnenca pre ochranu slobody vierovyznania a presvedčenia.

Rodičia, ktorí poctivo pracovali vychovávali svoje deti, dnes už seniori, sa odpovede dočkali v podobe rošády s rodičovským či 13-tym dôchodkom. Žiadne červené ruže a otvorené srdcia. Minister sľúbil že v budúcnosti neprídu skrátka ani ľudia a ani tí, ktorí pomáhajú a vzdelávajú – sľúbil, že sľúbi … 
A mnoho veľkých sľubov je aj v programovom vyhlásení vlády. Veľkých sľubov bez malých praktických detailov, kontinuity, reálnych východísk a reálnych cieľov.

Ak dovolíte, každá strana si hľadá v tomto dokumente takpovediac „to svoje“. Rodina, jej ukotvenie a prosperita je však témou nás všetkých.

Sociálna vláda, ktorá nenechá ľudí v štichu, ako rada hovorí, pomoc a podporu rodín vníma ako krátkodobú prioritu v kapitole Sociálna politika. Pripomína nám to nedávno sľúbené „drobné výpomoci“ seniorom pred Vianocami …

Deklaruje, že si ctí a bude chrániť ustanovenie Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého je manželstvo jedinečným zväzkom muža a ženy.. 
Manželstvo, rodičovstvo a rodina budú pod ochranou zákona. Rodinu považuje za základnú bunku spoločnosti. 

Pri koncipovaní PVV na tejto bunke však vláda nestavala.

Z nášho pohľadu je nevyhnutné, aby rodinná politika nebola akousi kapitolou tej sociálnej. Ale na rovnakej úrovni s ostatnými, s jasnými prioritami a cieľmi. Pretože, ak sa nebudú rodiť deti, nebudú ani dôchodky. 

Programové vyhlásenie tejto vlády – pri koncipovaní kapitoly sociálnej politiky – z nášho pohľadu odráža témy, ktoré rezonovali v súvislosti s ochranou života a vzdelávaním detí – a teda vláda nemohla obísť tých konzervatívnych členov vlády. Ako sa hovorí, pre pokoj v rodine.

Vláda darmo bude deklarovať, že „Slovenská republika je štát hlásiaci sa k ochrane života,“ a ctí ustanovenie ústavy, podľa ktorého je ľudský život hodný ochrany už pred narodením, ak z jej najdôležitejšieho dokumentu nevyčítate ani plán, ani spôsob, ani čas a prostriedky, ako „chrániť, pomáhať a rozvíjať“ efektívne a dlhodobo. Len opatrné formulácie s obligátnym „ale“, aby ostala ovca celá i vlk sýty.

O čo lepší by bol štíhly dokument s konkrétnymi opatreniami a krokmi, ktoré terajšia vláda sľubovala. Budeme pozorne sledovať napĺňanie krokov, ktoré majú smerovať k silnému štátu, istotám a stabilite. Na tejto ceste „na papieri“ je však už teraz veľa dier

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov