Manželstvo chráni rodinu

20. júl 2023

Manželstvo, deti, rodina. Základy zdravého národa a štátu. Je zvláštne, že o tom potrebujeme niekde nahlas hovoriť, že musíme kvôli tomu pochodovať. Ešte pred krátkym časom to vedelo každé malé dieťa. Dnes to treba vysvetľovať aj zdanlivo rozumným ľuďom.

Píše Anna Záborská

Hrdí na rodinu, teda pochod či zhromaždenie, ktorý a uskutoční v sobotu 22. júla 2023 od 15:00 na Jakubovom námestí v Bratislave je skvelé podujatie. Veľká vďaka patrí tým, ktorí ho už roky nezištne organizujú. Nie je to iba pochod, je to oslava normálnosti, obyčajnosti života v tej najbežnejšej podobe. Žiadny hnev, nenávisť, požiadavky. Iba pripomenutie, že rodina je základ. Bez rodiny by sme neboli tým, kým sme.

Stále mám v hlave otecka a mamičku. Pán ich už povolal k sebe a hoci som si založila vlastnú rodinu, mám deti i vnúčatá, oni sú pri mne. Na ich pleciach stojím. Oni ma chránili aj s mojimi tromi súrodencami, keď som bola dieťaťom. Ich príklad nasledujem, keď som mamou i babkou. V tom je krása a čaro života. 

A tá krása a čaro je možné aj vďaka nášmu 51-ročnému manželstvu. Vďaka Ti, Vlado. Vďaka, že si pri mne, našich deťoch, vnúčatách. 

Dnes sa potrebujeme za túto krásu postaviť, aby ju mohli spoznať aj ďalšie generácie. Som už babka a tak mi dovoľte zvolať: O tempores, o mores! Ó časy, ó mravy! Ale nevadí. Za rodinu sa oplatí postaviť, ba sa aj pobiť.

Príďte v sobotu 22. júla 2023 od 15:00 na Jakubovo námestie v Bratislave. Nie biť sa, ale oslavovať a ďakovať za rodiny. Za tento dar, ktorý sme tak dlho ani nevnímali, že existuje. Asi nám náš všemohúci Boh chce povedať, aby sme si rodinu vážili a boli vďační, že ju máme. 

Podrobne o podujatí Hrdní na rodinu.https://hrdinarodinu.sk

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov