Odmietame pokus EÚ prepašovať Istanbulský dohovor do eurolegislatívy

16. mar 2024

Kresťanská únia je proti násiliu v každej forme a proti každému, obzvlášť proti násiliu na ženách. Veríme tomu, že spoločnosť postavená na rešpektovaní ľudskej dôstojnosti musí urobiť všetko pre to, aby bolo násilie v čo najväčšej miere eliminované. Toto je naším východiskom pri hodnotení návrhu smernice, ktorá sa snaží zosúladiť v rámci Európskej únie tresty za najzávažnejšie formy násilia na ženách.

Odmietame návrh tejto smernice z dielne Európskej komisie, ktorým by dostala znenie Istanbulského dohovoru do európskej a teda aj slovenskej legislatívy.

„Nemôžeme súhlasiť s tým, aby Európska únia prostredníctvom tejto smernice obchádzala členské štáty, ktoré odmietli ratifikovať Istanbulský dohovor. Návrh smernice totiž rovnako ako Istanbulský dohovor zavádza právny pojem „rodovo podmieneného násilia“ či princíp kolektívnej viny – ženy sú a priori obete a muži sú a priori páchatelia,“ vysvetľuje Anna Záborská, predsedníčka Kresťanskej únie

V smernici sú navrhované ďalšie opatrenia, ktoré sú zmienené aj v Istanbulskom dohovore, napríklad také, ktoré budú predchádzať „šíreniu škodlivých rodových stereotypov s cieľom odstrániť predstavy o podriadenosti žien alebo stereotypných rolách žien a mužov“.

Návrh rieši aj médiá. Bez ohľadu na charakter a vlastnícku štruktúru by museli vyrábať a vysielať programy „s cieľom bojovať proti stereotypnému zobrazovaniu žien a mužov, sexistickým predstavám o ženách a obviňovaniu obetí v médiách“.

Tieto opatrenia nerešpektujú kultúru jednotlivých členských štátov.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov