Zákaz porna pre deti musí platiť rovnako v reálnom svete aj v online priestore

05. jan 2024

Európska komisia aktuálne zvýši kontrolu troch top porno portálov

Trojica najnavštevovanejších pornostránok bude pod drobnohľadom Európskej komisie (EK). Nariadením EÚ o digitálnych službách sa tak rozšíril zoznam internetových platforiem s aspoň 45 miliónmi používateľov, s cieľom ochrániť deti pred nevhodným obsahom. O tento významný krok sa postarala kampaň Európskeho centra pre právo a spravodlivosť (ECLJ, European Centre for Law and Justice), ktorá apelovala na EK, aby veľké pornografické platformy podrobila prísnejšej kontrole.

Medzi cielené opatrenia, zamerané na ochranu práv dieťaťa, patrí aj overovanie veku a nástroje rodičovskej kontroly.

„V reálnom svete je prístup neplnoletých osôb k pornografii zakázaný. Rovnako je tento stav potrebné dosiahnuť aj v online priestore. Uplatňovanie spomínaného nariadenia na pornografické stránky by malo chrániť mladistvých pred vystavením obsahu tohto druhu o to viac, že obeťami sa v súčasnosti stáva čoraz viac detí, a to v čoraz mladšom veku, a za cenu vážnych následkov na psychiku a správanie,“ konštatuje Anna Záborská, predsedníčka Kresťankej únie. „Je nevyhnutné, aby sa orgány jednotlivých krajín nielen v EÚ výrazne zmobilizovali a podnikli všetky kroky na to, aby nevhodný obsah na internete nedevastoval nielen životy detí ale i fungovanie rodín,“ dodala.

Zahrnutie troch hlavných pornografických platforiem medzi stránky podliehajúce sprísneným povinnostiam stanoveným európskym nariadením je prvým víťazstvom ECLJ (mimovládnej organizácie so sídlom v Štrasburgu) v tejto téme, pričom v kampani bude pokračovať.

Cieľom Nariadenia EÚ o digitálnych službách, ktoré bolo prijaté v októbri 2022, je zaistiť bezpečné a zodpovedné online prostredie a uviesť do praxe zásadu, že to, čo je nezákonné offline, je nezákonné online. Stanovuje, že webové stránky s aspoň 45 miliónmi používateľov mesačne v Európskej únii môžu podliehať posilneným povinnostiam a kontrole. Zoznam týchto  platforiem zostavuje a pravidelne aktualizuje Európska komisia. Prvý zoznam zverejnený koncom apríla 2023 zahŕňal stránky ako Amazon, Facebook, Google a YouTube.

Nariadenie má v praxi umožniť masívne a rýchle odstraňovanie nezákonného obsahu, vyžaduje tiež, aby stránky vymenovali právneho zástupcu v EÚ čo by malo uľahčiť vyvodzovanie zodpovednosti voči tým, ktorí sa v súčasnosti skrývajú za neprehľadnými štruktúrami. Rovnako určuje, aby platformy každoročne hodnotili systémové riziká spôsobené ich činnosťou. Patrí medzi ne šírenie nezákonného obsahu, akýkoľvek skutočný alebo predvídateľný negatívny vplyv na uplatňovanie základných práv dieťaťa alebo dokonca akýkoľvek skutočný alebo predvídateľný negatívny vplyv spojený so sexistickým násilím, ochranou verejného zdravia a maloletých a vážne negatívne dôsledky na fyzickú a duševnú pohodu ľudí.

Nariadenie tiež vyžaduje, aby lokality prijali primerané a účinné opatrenia na zmiernenie, prispôsobené špecifickým systémovým rizikám. 
V prípade porušenia Nariadenia sú sankcie a povinnosti nezanedbateľné.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov