Život

Život je základnou hodnotou. Bez života niet pre konkrétneho človeka iných hodnôt. Kresťanská únia život podporuje a chráni od počatia až po prirodzený koniec. Hodnota života dnes často nie je chápaná absolútne a mnohí sa ju snažia redukovať. Kresťanská únia takýto prístup odmieta. Jej cieľom je úplná ochrana života. Ochrana života nie je len vecou zákonov, ale aj vnímania spoločnosti. Kresťanská únia bude podporovať iniciatívy, ktorú budú propagovať kultúru života v spoločnosti na všetkých úrovniach. Základnou povinnosťou politiky je chrániť ľudský život a jeho dôstojnosť v každej jeho fáze. Či je človek nenarodený, mladý, starý, zdravý, chorý, nevládny alebo opustený, zaslúži si rovnakú dôstojnosť, podporu ako starostlivosť.

Našim cieľom je vytvárať prostredie, v ktorom bude každý ľudský život prijímaný ako najväčší dar a bohatstvo. Právo človeka na dôstojný život nezaniká v starobe ani v chorobe. Nevzniká zázračne v treťom či tridsiatom týždni od počatia. Obhajoba života a ľudskej dôstojnosti nenarodeného dieťaťa je prvým krokom k tomu, aby sme si ako spoločnosť začali skutočne vážiť dar života a podľa toho nastavili naše priority vo všetkých oblastiach verejnej politiky. Od zdravotníctva a sociálnej starostlivosti cez ekonomiku a vzdelávanie, až po životné prostredie a imigračnú politiku.

Človek nežije iba fyzicky, ale aj duchovne v slobode a dôstojnosti. Sloboda svedomia je jednou zo základných charakteristík slobodného človeka.

Kresťanská únia bude presadzovať:

 • finančnú podporu a zavedenie programov propagujúcich kultúru života;
 • zrušenie komunistického potratového zákona;
 • nahradenie komunistického potratového zákona zákonom, ktorý chráni život a ľudskú dôstojnosť;
 • zavedenie ústavnej definície života od počatia po prirodzenú smrť;
 • systém dostupnej, kvalitnej a solidárnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti;
 • zavedenie práva na dôstojnú paliatívnu a hospicovú starostlivosť, najlepšie v kruhu rodiny a blízkych;
 • ústavné zakotvenie výhrady vo svedomí v legislatíve počínajúc Ústavou SR.

Spojme sa!

  Politická strana Kresťanská únia sa 27.05.2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Financovanie Kresťanskej únie

  image001

  Objednávateľ: Kresťanská únia, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 31794319
  Dodávateľ: bere.to s.r.o., Ludrová 360, 034 71 Ludrová, IČO: 50296825


  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov