Súdržné komunity

Budovanie súdržných komunít a zdravého prostredia, v ktorom naše komunity môžu prekvitať a byť spokojné, by sa mali stať základom každodennej práce zastupiteľských úradov. Členovia miestnych zastupiteľstiev majú prehľad o svojich regiónoch, čo im poskytuje pevný základ pre pochopenie lokálnych problémov a jasné usmernenie pri ich riešení. Verejná správa by podľa nás mala byť efektívna, blízka ľuďom, prehľadná, spravodlivá, hierarchicky, logicky, územne aj funkčne vzájomne prepojená a historicky aj kultúrne ukotvená. Presadzujeme:

 • Vytvorenie prirodzených regiónov s posilnenými kompetenciami, financovaním a so základnou štruktúrou služieb pre občanov v každom regióne.
 • Vybudovanie regionálnych centier zdravia a systémové prepájanie zdravotných a sociálnych služieb.
 • Umožnenie spoluúčasti občanov na rozhodovaní a tvorbe politiky v ich regióne.
 • Podpora poľnohospodárskej výroby a sociálnych podnikov v pôdohospodárstve
 • Posilnenie vidieckej kultúry obce a turistickej infraštruktúry.

Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov