Ako únia “rešpektuje” práva členských štátov?

14. dec 2023

Rodičovstvo stanovené jednou krajinou EÚ by sa malo automaticky uznávať v celej EÚ.

Neuznanie je možné len na základe presne vymedzených dôvodov a po individuálnom posúdení, aby sa zabránilo diskriminácii. Zavedenie „európskeho certifikátu o rodičovstve má vraj znížiť náklady a byrokraciu.

⁉️V Štrasburgu jednoducho schválili návrh právnych predpisov, ktoré majú zabezpečiť, že keď rodičovstvo stanoví krajina EÚ, ostatné členské štáty ho uznajú. Takto si Európska únia predstavuje suverenitu členských štátov?

❗️Kresťanská únia dôrazne upozornila na úsilie europoslancov z Výboru pre právne veci zasahovať do suverenity členských štátov EÚ pod rúškom zachovania práv rodín pri pohybe v rámci Únie. Títo poslanci výrazne preferujú práva tzv. dúhových rodín. Ich stanovisko k nariadeniu (7.11.), ktoré má zabezpečiť uznávanie rodičovských práv po celej EÚ europarlament schválil.

Je dôležité, aby Európa bezvýhradne rešpektovala tie pravidlá, ktoré si sama nastavila. Rodinné právo patrí do právomoci členských štátov. Rodina je u nás jasne definovaná v ústave a nevidíme dôvod na to, aby sme jej definíciu, úlohu a význam ohýbali pod tlakom účelových rozhodnutí Bruselu.

⁉️Žiadne zmeny vo vnútroštátnych rodinných zákonoch?

Návrh uvádza, že pokiaľ ide o stanovenie rodičovstva na vnútroštátnej úrovni, členské štáty sa budú môcť rozhodnúť, či napr. prijmú náhradné materstvo, ale budú musieť uznať rodičovstvo stanovené inou krajinou EÚ bez ohľadu na to, ako bolo dieťa počaté, ako sa narodilo alebo v akej rodine žije. Členské štáty budú mať možnosť neuznať rodičovstvo, ak je to zjavne nezlučiteľné s ich verejným poriadkom, hoci to bude možné len v presne vymedzených prípadoch. Každý prípad sa bude musieť posudzovať individuálne, aby sa zabezpečilo, že nedochádza ku diskriminácii, napr. voči “deťom rodičov rovnakého pohlavia”.

Práva členských štátov sú podmieňované samým Ak, ALE. Ich práva sú VYMEDZENÉ do línie, ktorá je v súlade s módnou líniou progresivizmu.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov