Stabilné rodiny


Rodinná politika presadzuje legislatívnym a nelegislatívnym spôsobom také opatrenia a aktivity, ktoré podporujú rodinu vo výkone svojich prirodzených funkcií a vytvárajú v spoločnosti podmienky a prostredie, v ktorom môže rodina prosperovať,  naplňovať svoje potreby a rozvíjať sa.  Rodinná politika sa týka všetkých oblastí života a preto je nevyhnutné tvorbu kvalitnej rodinnej politiky vnímať prierezovo, od sociálnej a zdravotnej oblasti, dopravy, bývania, vzdelania, po kultúru a životné prostredie. 

Rodina je základom hodnotovej orientácie spoločnosti, je nenahraditeľná v odovzdávaní základných hodnotových a etických noriem, ako aj vzorcov správania jednotlivcom. Kresťanská únia jasne rozumie dôsledkom zmeny štruktúry rodiny. Celistvé vnímanie rodiny v našom ponímaní zahŕňa nielen rodičov a deti, ale aj starých rodičov, prípadne ďalších príbuzných. Ochrana inštitútu manželstva a presadzovanie rodinnej politiky sú nástroje, ktoré vytvárajú prostredie pre stabilné rodiny čo vždy bolo, a vždy bude, jednou z našich hlavných priorít. Navrhujeme:

 • Rozširovanie siete poradní pre rodiny. 
 • Flexibilné podmienky v zamestnaní pre rodičov a členov rodiny poskytujúcich starostlivosť odkázanému členovi rodiny. 
 • Dotácie voľnočasových aktivít pre rodiny. 
 • Posilnenie podpory starostlivosti o člena rodiny v domácom prostredí.
 • Podpora aktívneho starnutia a medzigeneračného spolužitia.

Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov