[custom-facebook-feed feed=1] /*
*/

Hodnoty


Za každým ľudským konaním je čosi vyššie. Vyšší princíp. Za konaním Kresťanskej únie je viera v osobného Boha, ktorý prišiel na tento svet, v Ježiša Krista.

Kresťanská tradícia v sebe zahŕňa dvetisíc ročnú históriu kresťanstva založeného na židovskom myslení o Bohu a človeku.

Duchovná a svetská moc sú oddelené. Cirkev neriadi štát, ani štát cirkev. To neznamená, že viera človeka má byť vyradená z verejnej diskusie. Kresťanské sociálne učenie je univerzálne.

Kresťanská únia je otvorená pre každého a pozývame všetkých ľudí dobrej vôle, ktorým záleží na človeku, rodine a spoločnosti, aby sa k nám pripojili.

Kresťanská únia uznáva autoritu prirodzeného práva, ktoré je spoločným dedičstvom celého ľudstva. Prirodzené právo je všeobecné, nemenné, zrozumiteľné a platí pre všetkých ľudí dobrej vôle, nezávisle na tom, či sú veriaci alebo nie.

Prirodzené právo zahŕňa základné hodnoty, ktoré tvoria spoločné dobro:
• ochranu života od počatia po prirodzenú smrť;
• dôstojnosť a slobodu každého človeka a slobodu svedomia;
• úctu k rodine založenej na manželstve medzi ženou a mužom a výchovu detí;
• národné spoločenstvá a primknutosť ľudí k svojej vlasti;
• rešpektovanie súkromného vlastníctva;
• kultúru, vieru a tradície, ktoré rešpektujú ľudskú dôstojnosť ako univerzálnu hodnotu;
• ochranu životného prostredia.

Tieto hodnoty sú zdrojom a základom každej politiky Kresťanskej únie.

Spojme sa!

  <
  Kresťanská únia
  Kresťanská únia28 marca, 2023 9:10pm
  Napísané, podčiarknuté 👇

  Politická strana Kresťanská únia sa 27.05.2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Financovanie Kresťanskej únie

  ECPM logo- stacked_JPG

  Kresťanská únia, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov