(Bojnice, okres Prievidza)

Profil:

Anna Záborská je konzervatívna politička a predsedníčka strany Kresťanská únia, zároveň patrí k najvýznamnejším osobnostiam presadzujúcich ochranu života a rodiny na Slovensku. Narodila sa vo švajčiarskom Zürichu. Je dcérou významného humanistu, diplomata a disidenta MUDr. Antona Neuwirtha a nevestou akademického maliara Ladislava Záborského. S manželom Vladimírom majú dve deti a štyri vnúčatá. Vyštudovala Lekársku fakultu UK v Martine v odbore ORL. Prácu lekárky vykonávala nielen na Slovensku, ale aj v Alžírsku.

 

Po prevrate v roku 1989 sa Anna Záborská aktívne zapojila do zakladania kresťansko-demokratických klubov. Dve volebné obdobia bola poslankyňou Národnej Rady SR. Vo volebnom období 1998 – 2002 bola podpredsedníčkou výboru NR SR pre zdravotníctvo, členkou Stálej delegácie NR SR do Spoločného parlamentného výboru SR a EÚ, členkou Stálej delegácie NR SR do Medziparlamentnej únie, predsedníčkou skupiny priateľstva SR a Francúzska a predsedníčkou skupiny priateľstva SR a štátov Beneluxu.
V druhom volebnom období od roku 2002 bola predsedníčkou výboru NR SR pre zdravotníctvo, členkou výboru pre európsku integráciu, členkou Stálej delegácie NR SR do Medziparlamentnej únie, predsedníčkou skupiny priateľstva SR a Francúzska, pozorovateľkou v Európskom parlamente, kde bola členkou parlamentného výboru pre ženy a rovnosť šancí. V roku 2003 bola schválená ako líder kandidátnej listiny pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2004. Záborská bola poslankyňou Európskeho parlamentu za KDH od roku 2004 do roku 2019. V období 2004 – 2009 bola zároveň predsedníčkou Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví.

 

V roku 2019 sa stala predsedníčkou novej konzervatívnej strany Kresťanská únia.

 

Anna Záborská považuje za nevyhnutnosť postaviť rodinu do centra verejnej politiky. Presadzuje rodinnú politiku, ktorá uprednostňuje rodinu založenú na manželstve muža a ženy. Rodinu, ktorá prijíma aj počaté nenarodené dieťa a ktorá zároveň predstavuje základ pre socializáciu budúcich generácií. Záborská je presvedčená, že podpora rodiny je jedným z nástrojov riešenia hospodárskej a sociálnej krízy. Bojuje za ocenenie neplatenej práce matiek.

 

Cieľavedome pracuje na ochrane žien a detí pred násilím. Obhajuje záujmy prenasledovaných kresťanov, nenarodených detí a sociálne znevýhodnených občanov. Rovnako sa profiluje v témach v boji proti sociálnej exlúzii a chudobe. Špeciálne sa zameriava na ochranu detí pred zneužívaním. Ľahostajný jej nie je ani osud tých, ktorí sa stali obeťami sexuálneho vykorisťovania, prostitúcie a obchodovania s ľuďmi.

 

Bojuje za ochranu mučených a vraždených kresťanov vo svete. Bojuje proti sexuálnemu vykorisťovaniu žien a proti prostitúcii, proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Pracuje na ochrane detí pred detskou pornografiou a ochrane detí pred zneužívaní.


Anna Záborská neúnavne bojuje za ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť v Európe a na Slovensku, za právo rodičov na výchovu svojich detí, podporuje rodiny, mladých, núdznych, podporuje rozvoj mladej katolíckej inteligencie. Veľmi blízka jej je pomoc ženám zaskočeným tehotenstvom a ich deťom, preto je aj patrónkou projektu na záchranu bábätiek „Zachráňme životy“.


Anna Záborská je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Fórum života, najväčšej prolife organizácie na Slovensku a jeho dlhodobou aktívnou členkou predsedníctva, je zakladateľkou a predsedníčkou Slovenskej spoločnosti pre rodinu, predsedníčkou Paneurópskej únie Slovensko a podpredsedníčkou Medzinárodnej PEÚ. Tiež je členkou organizačného výboru konferencie Vyber si život a neziskovej organizácie Áno pre život ako členka správnej rady. Organizuje konferencie a stretnutia pre spoluprácu jednotlivých organizácií. Nezištne sa angažuje aj v ďalších mimovládnych organizáciách, napríklad v Aliancia za rodinu, Nenápadní hrdinovia komunizmu, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Kolégium Antona Neuwirtha, Hnutie katolíckych žien či Slovenská katolícka charita.

Zameranie poslaneckej činnosti:

  • ochrana života od počatia až po prirodzenú smrť, podpora rodiny a materstva
  • úctu k rodine založenej na manželstve medzi ženou a mužom a výchovu detí
  • presadzovať kresťanské hodnoty a princípy do jednotlivých politík zameraných najmä na ochranu života a ľudskej dôstojnosti
  • starostlivosť o príbuzných, ocenenie neplatenej práce matiek
  • ochrana žien a detí pred násilím
  • pomoc sociálne znevýhodneným občanom
  • prenasledovanie kresťanov

Aktivita poslankyne v NR SR: