148

MUDr. Anna Záborská

75 rokov, Bojnice

Profesia

Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky.

Prečo kandidujem

Od pádu komunizmu nedokážem nechať plynúť politiku na Slovensku len tak mimo seba. Každý sa mohol spoľahnúť, že som obhajovala a presadzovala spoločné dobro. V mojej politickej kariére som sa venovala postaveniu ženy a hlavne ženy matky, rodine, chudobe, ľudskej dôstojnosti a ochrane života od počatia po prirodzenú smrť. Na tomto poli je ešte veľa otvorených a nevyriešených otázok. Preto som sa rozhodla vo verejnom živote ešte zostať a uchádzať sa o vašu dôveru a podporu.

Spojme sa!

    [feed_them_social cpt_id=3281]

    Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

    Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
    ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov