104

Kvetoslav Jursa

53 rokov, Malacky

Profesia

Manažér v štátnom podniku. Aktuálne v rámci jeho riadiacich kompetencií pracuje na digitalizácií DMS.
V minulosti pôsobil v oblasti obchodu. V ekonomickej oblasti sa zameriava na analyzovanie efektivity nákladov a finančných tokov.

Prečo kandidujem

Dlhodobo sa zaujímam o veci verejné. Verím, že v rámci mojich odborných zručností a životných skúseností môžem do verejného priestoru priniesť kvalitné podnety a návrhy riešení.

V prípade zvolenia do NR SR budem presadzovať

 • funkčný zákon o preukazovaní pôvodu majetku, základná premisa – majetok a životné náklady občana musia byť kryté jeho legálnymi príjmami,
 • zvýšenie kvality legislatívy v oblasti odpadov,
 • analýzu spravodlivosti výsluhových dôchodkov.

Rád by som pôsobil vo Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbore NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov