139

Ing. Bc. Jozef Filko

42 rokov, Bratislava

Profesia

IT konzultant v súkromnej spoločnosti, správca nadácie zameranej na podporu kresťanov, ktorí odvážne a kompetentne prinášajú evanjeliové hodnoty do kultúrneho a verejného života na Slovensku.
Od roku 2009 je členom katolíckeho akademického spoločenstva, v ktorom sa aj angažuje.

Prečo kandidujem

Voľbu do parlamentu vnímam ako možnosť ponúknuť svoje talenty, skúsenosti a presvedčenie do služieb vo verejnom živote. Verím, že dokážem spojiť smelý hlas rozumu a úprimnej viery pre spoločné dobro. Chcel by som sa venovať najmä dôležitým kultúrno-etickým otázkam, ale aj systémovej podpore neziskového sektoru.

V prípade zvolenia do NR SR budem presadzovať

 • kultúrno-etické témy ako ochrana života,
 • podporu neziskových organizácií,
 • zdravé verejné financie,
 • efektívnosť dopadov klimatických politík,
 • reguláciu médií.

Rád by som pôsobil vo Výbore NR SR pre ľudské práva a vo Výbore pre kultúru a médiá.

Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov