138

prof. MUDr. Mgr. Mariana Mrázová, PhD, MHA

55 rokov, Limbach

Profesia

Vysokoškolská profesorka.
Prorektorka pre doktorandské štúdium pre slovenských a zahraničných študentov.
Zakladateľka Inštitútu pre prevenciu a intervenciu s cieľom vzdelávania odbornej aj laickej verejnosti, vrátane detí a mládeže, odborníkmi.
Odborníčka v oblasti obezitológie.
Pôsobila ako členka projektového tímu ŠDTP a PvP MZSR.

Prečo kandidujem

Chcem upozorniť a riešiť tzv. vulnerabilné miesta:

 • Prevenciu s cieľom zabezpečiť dlhší a kvalitnejší život so zameraním na riešene nadváhy a obezity detskej a dospelej populácie ako rizikového faktory ďalších vyše 200 ochorení.
 • Prevenciu u detí a mládeže – tzv. „balík prevencie: výchova k zdraviu, prevencia rizikového správania, prvá pomoc, sebahodnota, zvládanie stresu, výchova k rodičovstvu.
 • Prevenciu syndrómu vyhorenia a zlepšenie podmienok pre ľudí v 1. línii – lekári, sestry, záchranári, sociálni pracovníci, učitelia.
 • Kvalitnú veda a výskum ako podklad pre tvorbu národných politík.

V prípade zvolenia do NR SR bude presadzovať

 • zdravý životný štýl, prevencia a liečba obezity,
 • ochranu zdravia detí a mládeže,
 • zdravé komunity,
 • zlepšenie pracovných a životných podmienok zdravotníkov a sociálnych pracovníkov,
 • celospoločenský význam cirkvi v prevencii, intervencii, manažmente katastrof.

Rada by som pôsobila vo Výbore NR pre zdravotníctvo, Výbore NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Transparentný účet Kresťanskej únie

  Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov