26

Mgr. Ľubomír Šteiniger

57 rokov, Kysucké Nové Mesto

Profesia

Špecialista odboru technickej podpory a metodiky v energetickej firme.
Pôsobí vo finančnej komisii mesta Kysucké Nové Mesto.
Zabezpečoval a zúčastnil sa prepravy humanitárnej pomoci na Ukrajinu.
Pracoval v oblasti IT, riadil odbor regionálneho rozvoja na OÚ v Kysuckom Novom Meste.
Pôsobil v komisiách regionálneho rozvoja, financií v meste Kysuckom Novom Meste a Žilinskom samosprávnom kraji.

Prečo kandidujem

Som aktívny v politickom dianí na miestnej, regionálnej i celoslovenskej úrovni. Bol som pri zakladaní kresťanskodemokratických klubov. Moje skúsenosti a poznanie v politickom pôsobení od roku 1989 chcem využiť aj pri práci v parlamente. Rád by som sa podieľal na vyrovnávaní regionálnych rozdielov, ochrane rodín, vytvárať podmienky pre podnikanie, aby sme mohli zabezpečiť pomoc slabším. A to na základe konzervatívnych a kresťanských hodnôt.

V prípade zvolenia do NR SR budem presadzovať

 • bezpečnosť, ochranu a suverenitu Slovenskej republiky,
 • rozvoj vidieka, regiónov, turizmu a podporu podnikania,
 • ochranu a pomoc rodinám, slabším a odkázaným na pomoc,
 • vymožiteľnosť práva a spravodlivosť pre všetkých,
 • zjednodušenie využívania eurofondov.

Rád by som pôsobil vo Výbore NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť.

Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov