65

Ing. Peter Cák

48 rokov, Trnava

Profesia

Riaditeľ hotela. Od vypuknutia vojny poskytuje ubytovanie a ďalšie dobrovoľnícke aktivity pre utečencov z Ukrajiny. Je členom dozornej rady miestnej organizácie cestovného ruchu v Trnave a člen komisie VÚC pre cestovný ruch. Snaží sa prispievať o rozvoj turizmu v Trnave a na Slovensku.Pôsobí ako predseda občianskeho združenia Miesta pre mladých, ktoré sa venuje športovým aktivitám detí a mládeže.

Prečo kandidujem

Som kresťan a chcem zastávať konzervatívne hodnoty. Mám 5 detí a chcem, aby všetky zostali na Slovensku. Mojou túžbou je aby naša krajina napredovala, efektívne využívala peniaze z daní a spravodlivosť mal zaručenú každý občan. Účasť vo verejnou živote beriem ako službu pre dobro všetkých občanov.

V prípade zvolenia do NR SR budem presadzovať

 • zlepšenie podnikateľského prostredia,
 • zníženie daňového a odvodového zaťaženia občanov zlepšenie životného prostredia – presadzovanie podpory na obnoviteľné a smart technológie, zelené projekty
 • zatraktívnenie Slovenska ako turistickej destinácie.

Rád by som pôsobil vo Výbore NRSR pre hospodárske záležitosti a vo Výbore NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Spojme sa!

  [feed_them_social cpt_id=3281]

  Politická strana Kresťanská únia sa 27. 5. 2019 stala členskou stranou medzinárodnej politickej strany EUROPEAN CHRISTIAN POLITICAL MOVEMENT (EURÓPSKE KRESŤANSKÉ POLITICKÉ HNUTIE), ktoré pôsobí aj na pôde Európskeho parlamentu. Prečítajte si víziu ECPM

  Transparentný účet Kresťanskej únie

  Kresťanská únia, Záhradná 267/26, 972 01 Bojnice, IČO: 31794319
  ⓒ Kresťanská únia 2019 | Ochrana osobných údajov