(výkonný riaditeľ v softvérovej spoločnosti, riaditeľ hotela, predseda občianskeho združenia, Trnava)

Prečo kandidujem:

V prvom rade by som chcel vnášať hodnoty kresťana do politického života. Už viac ako 20 rokov dodávame softvér pre rôzne organizácie a na vlastné oči vidím nehospodárne nakladanie s financiami štátu, netransparentné prideľovanie dotácií a klientelizmus. Zmeniť tento stav je moja druhá motivácia. Chcel by som zlepšiť podnikateľské prostredie, ako dlhoročný podnikateľ prežívam rôzne prekážky a doslova hádzanie polien pod nohy zo strany úradov. Riešenie niektorých problémov vidím pritom ako celkom jednoduché. Vnímam malý záujem štátu o rodinu a mladých. Preto by som chcel pomôcť presadzovať podporu rodín a mládeže.

Oblasti, na ktorých budem pracovať ako poslanec NR SR:

  • Podnikanie - presadzovať zníženie byrokratickej záťaže, - zjednodušenie odvodového a daňového systému, - zjednodušenie prijímania nových zamestnancov,
  • Rodinná politika - podpora predmanželskej prípravy mladých, - podpora viacdetných rodín, - podpora kurzov manželského spolužitia, - podpora športu mládeže,
  • Životné prostredie: - transparentné prideľovanie dotácií v oblasti ŽP (Environmentálny fond), - väčšia podpora drobných environmentálnych projektov.