(poslankyňa EP/ predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu a Paneurópskej únie Slovensko, 70 rokov, Bojnice)

V zjednotenej Európe tvorí základ kresťanstvo, ktoré spája všetky európske národy.
PREČO KANDIDUJEM:

Politika by mala spájať ľudí dobrej vôle na spoločnom hodnotovom základe - na Slovensku aj v Európe. V zjednotenej Európe tvorí tento základ kresťanstvo, ktoré spája všetky európske národy. Je dôležité, aby sme sa o tento základ mohli oprieť najmä v dobe pochybností a neistoty, ktorá sprevádza súčasné európske dianie. Toto vnímam aj ako moju osobnú zodpovednosť, a preto kandidujem.

OBLASTI, NA KTORÝCH BUDEM V EURÓPSKOM PARLAMENTE PRACOVAŤ:
  • Chcela by som sa aj naďalej venovať témam súvisiacim s ochranou života a podporou rodiny a materstva v Európe, ako aj v rozvojových krajinách. Dôraz na podporu rodiny v programoch rozvojovej pomoci by totiž pomohol znížiť nelegálnu migráciu do EÚ.
  • Chcem tiež ďalej presadzovať, aby sa aj pri tvorbe európskych smerníc a nariadení zaviedla povinná analýza ich dopadov na rodinu. Na Slovensku sa takáto povinnosť predkladateľa návrhov zákonov už začína uplatňovať v praxi a myslím, že by bola prínosom aj na európskej úrovni.
  • Rada by som obhajovala kresťanské princípy a hodnoty v politikách zameraných na posilňovanie európskeho občianstva, predovšetkým ochranu života a ľudskej dôstojnosti.