(ekonómka a referentka, 37 rokov, Záborské)

Je pre mňa dôležité, aby sme budovali pre naše deti zdravú spoločnosť s kresťanskými hodnotami a vyhli sa voľnomyšlienkárskym smerom.
PREČO KANDIDUJEM:

Do EP som sa rozhodla kandidovať preto, aby som mohla obhajovať záujmy občanov SR v EÚ. Rada by som participovala na tvorbe zákonov a nariadení, ktoré sú platné pre každého občana EÚ, kedy sa často rozhoduje „o nás a bez nás“. Je pre mňa dôležité, aby sme budovali pre naše deti zdravú spoločnosť s kresťanskými hodnotami a vyhli sa voľnomyšlienkárskym smerom. Svojou snahou by som chcela prispieť k ochrane ľudského života. Chcela by som presadzovať kresťanskú morálku v každej oblasti spoločenského života.

OBLASTI, NA KTORÝCH BUDEM V EURÓPSKOM PARLAMENTE PRACOVAŤ:
  • Ochrana tradičnej rodiny.
  • Presadzovanie rovnocennosti členských krajín EÚ.
  • Priame čerpanie eurofondov, nie prostredníctvom štátu.
  • Podpora malých a stredných podnikateľov.
  • Usilovať sa o nastolenie prísnejších pravidiel v prípade zneužitia štátnej moci v štátoch EÚ.