(IT inžinier/ poslanec Košického samosprávneho kraja, 37 rokov, Ruskov)

Svoj prínos vidím v novej energii, ktorú chcem sústrediť aj na presadzovanie lepšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie.
PREČO KANDIDUJEM:

Mojou motiváciou kandidovať je hlavne presadzovať politiku ochrany prírody a zachovania prírodného bohatstva nielen na Slovensku ale aj v celej Európe. Svoj prínos vidím tiež v novej energii, ktorú chcem sústrediť aj na presadzovanie lepšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie.

OBLASTI, NA KTORÝCH BUDEM V EURÓPSKOM PARLAMENTE PRACOVAŤ:
  • Lepšia ochrana životného prostredia v štátoch EÚ (vtáčia kriminalita, ochrana ohrozených druhov zvierat, ochrana lesov).
  • Rýchlejšia a účinnejšia implementácia obnoviteľných zdrojov energie v rámci jednotlivých krajín.
  • Väčšia podpora poľnohospodárstva a drobných chovateľov, zavedenie ochrany a podpory včelárstva vo vybraných štátoch EÚ.